null Az ombudsmanhelyettes szakmai egyeztetése az ELTE Savaria Egyetemen

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes és munkatársa, dr. Kiss Balázs egy folyamatban lévő vizsgálatai kapcsán február 7-én szakmai egyeztetésen vett részt Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Szlavisztika Tanszékének oktatóival.

Ennek során az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Szlavisztika Tanszékének vezetőjével, dr. Mersich Zsuzsanna egyetemi docenssel, a horvát nyelv oktatójával, Skaperné dr. Embersics Erzsébet egyetemi docenssel és Merkliné Doncsecz Ibolya egyetemi adjunktussal, a szlovén nyelv oktatóival találkozott.

A nemzetiségi biztoshelyettes még a tavalyi év során indított hivatalból vizsgálatot a magyarországi nemzetiségi közösségek nyelvhasználati jogainak érvényesüléséről a nemzetiségi nyelv szabályainak megfelelő anyakönyvezés és a közösségi névhasználat során.

A nemzetiségi egyéni és közösségi névhasználat jogát érintő két folyamatban lévő vizsgálat első szakaszában a nemzetiségi biztoshelyettes az országos nemzetiségi önkormányzatoktól, illetve az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől és az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságától kért tájékoztatást a témával kapcsolatos tapasztalataikról, az esetlegesen felmerülő nehézségekről, a nemzetiségi közösségek részéről megfogalmazott konkrét problémákról, igényekről és javaslatokról. A biztoshelyettes a beérkezett válaszok alapján mindkét területen megkereste az érintett kormányzati és közigazgatási szerveket is.

Az ombudsmanhelyettes ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy vizsgálata során megismerje a speciális tudományos megközelítéseket is, ezért tájékoztatást kért a nyelvtudomány képviselőinek a nemzetiségi közösségek egyéni és közösségi névhasználatát érintő általános tapasztalatairól, az esetlegesen felmerülő nehézségekről, valamint a tudományos munkájuk alapján megismert és megfogalmazott konkrét problémákról, igényekről és szakmai javaslataikról. A nemzetiségi biztoshelyettes álláspontja ugyanis az, hogy a vizsgálat nem zárható le a nyelvtudomány képviselőinek ebben a két témában kialakított véleményének megismerése nélkül.