null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a nemzetiségi listaállítás első szakaszáról

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettesként megbízatásom kezdete óta kiemelt figyelmet fordítok a tizenhárom magyarországi nemzetiségi közösséget is érintő helyi és országos szintű választási eljárásokra. A korábbi évekhez hasonlóan a 2022. évi országgyűlési választásokat, így a listaállítás január 31. napján lezárult első szakaszát is megkülönböztetett figyelemmel kísértem. 

Az Alaptörvény biztosítja a Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában. A vonatkozó sarkalatos törvények szerint minden országos nemzetiségi önkormányzat legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül jogosult saját nemzetiségi listát állítani. Hangsúlyozandó azonban, hogy a nemzetiségi listaállítás garanciális elemeit rögzítő rendelkezések mellett a jelöltek kiválasztásának és a lista összeállításának eljárási szabályait valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat saját belső szabályzataiban maga állapítja meg.

Ombudsmanhelyettesként a választási eljárásnak sem közreműködője, sem jogorvoslati fóruma nem vagyok. Feladat- és hatáskörömből fakadóan azonban az elmúlt hónapokban kapcsolatot tartottam a nemzetiségi közösségek választott képviselőivel, szakmai egyeztetéseket folytattam választási szakértőkkel. Tapasztalataim szerint a vonatkozó jogszabályok ismeretével és azok gyakorlati alkalmazásával a legtöbb nemzetiségi közösség esetén kritikus probléma nem merült fel. Ugyanakkor több alkalommal érzékeltem egyes nemzetiségi közösségeken belüli versengő helyzeteket, amelyeket azonban demokratikus vita során, konszenzusra törekvéssel szinte minden esetben sikerült rendezni. Megállapítható, hogy a határidő leteltével tizenkét országos nemzetiségi önkormányzat rendelkezik saját nemzetiségi listáról szóló közgyűlési döntéssel. 

Döbbenettel és sajnálattal vettem tudomásul, hogy az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése a 2021 november eleji, listaállításról szóló első döntését követően az elhúzódó, jogértelmezési vitáktól és személyes konfliktusoktól sem mentes folyamat végére nem tudott nemzetiségi listát állítani. Ezzel meghiúsult a roma közösség Alaptörvényben biztosított különleges lehetősége a 2022 tavaszán megalakuló Országgyűlés munkájában való részvételre. 

A roma nemzetiségi listaállítás meghiúsulása, a körülötte kialakult méltatlan helyzet figyelmeztető, önvizsgálatra késztető jel. Ösztönöznie kell a roma közösséget, a roma és nem roma politikai vezetőket, döntéshozókat az előzmények értékelésére, a következmények és az össztársadalmi hatások felmérésére.

Ombudsmanhelyettesként a nemzetiségi országgyűlési választások további szakaszait, valamint a kapcsolódó társadalmi és szakmai diskurzust megkülönböztetett figyelemmel kísérem.

                                                                                       Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet
                                                                          nemzetiségi ombudsmanhelyettes, egyetemi tanár