null A Nemzetiségi Biztoshelyettes üzenete a koronavírus világjárvány negyedik hullámának kihívásaival kapcsolatban

A koronavírus világjárvány negyedik hulláma nagy erővel csapott le hazánkban is, újabb kihívást jelentve a szociálisan kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű, nagy számban roma honfitársaink számára. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesként arra hívom fel a figyelmet, hogy az illetékes állami és önkormányzati szervek kötelessége a hatékony és célzott fellépés, míg az egyes személyek az egymás iránti felelősségvállalással, kiemelten az oltás felvételével járulhatnak hozzá a kritikus helyzet mielőbbi megoldásához.

A 4/2020. számú, pont egy évvel ezelőtt kiadott elvi állásfoglalásomban is felhívtam a figyelmet arra, hogy az ország nehezebb sorsú régióiban a jelen helyzettől függetlenül is nehéz lakhatási és szociális körülmények között élő, nagy arányban a roma közösséghez tartozó személyek számára a koronavírus világjárvány különösen súlyos következményekkel járhat. A megbetegedések elkerüléséhez szükséges egészséges élelmiszerek, vitaminok és infrastrukturális körülmények biztosítása, illetve a megbetegedés esetén a megfelelő és diszkriminációmentes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a szükséges gyógyszerek megvásárlása sok esetben megoldhatatlan kihívást jelent. A helyzetet súlyosbítja, hogy számos közösségben az átoltottság mértéke igen alacsony, amely főként az oltásoktól való félelemmel, illetve az álhírek nyomán kialakult hiedelmekkel függ össze.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint a Magyar Orvosi Kamara titkára és elnöksége az elmúlt időszakban közlemények, illetve szakmai állásfoglalások segítségével hívták fel a közvélemény és a döntéshozók figyelmét a negyedik hullám jelentette súlyos kihívásokra, és szakmai javaslatokat fogalmaztak meg a szükséges intézkedésekkel kapcsolatban. Az aktuális folyamatok ellenőrzését és korrekcióját jogvédő szervezetek munkája is segíti, negyven civil szervezet pedig nyílt levéllel és egy petícióval kívánja cselekvésre ösztönözni az állami szerveket.

A szakmai és civil szervezetekkel egyetértésben arra kérek minden érintettet, különösen az állami és önkormányzati szervek döntési helyzetben lévő tagjait, hogy közös életünknek ebben a kivételesen emberpróbáló időszakában kiemelten támogassák a leginkább rászoruló közösségeket. A veszélyeztetett csoportok tagjainak beazonosítása és elérése, az érintettek felvilágosítása és a szükséges segítség biztosítása az illetékes állami és önkormányzati szervek, illetve az általuk működtetett egészségügyi és szociális intézményrendszer kötelessége és felelőssége. A fentiek alapján különösen fontosnak tartom a következő intézkedéseket.

A tömeges oltás optimális hozzáférhetősége érdekében kulcsfontosságú a regisztráció végleges eltörlése és oltóbuszok kirendelése, illetve mobil oltópontok felállítása a hátrányos helyzetű településeken. Az érintettek megszólítása érdekében országos, de a legkisebb településeken is elérhető felvilágosító kampányok szervezése szükséges, amelyek az adott közösség számára értelmezhető és meggyőző módon mutatják be az oltás fontosságát, valamint határozottan fellépnek a dezinformáció és az álhírek terjedése ellen. A fertőzési láncok megszakítása érdekében mérlegelni kell a veszélyeztetettek és az idős korosztály folyamatos antitestszint-mérését, valamint a diagnosztizált fertőzöttek gyógyszerekhez való hozzáférésének akadálymentesítését. 

Szükséges továbbá célzott szociális válságprogramok kidolgozása, amelyek a leghátrányosabb helyzetű közösségek helyzetének megsegítésére fókuszálnak. Ennek keretében elengedhetetlenül fontos lenne a helyi önkormányzatok forrásainak célzott megerősítése, hiszen a hátrányos helyzetű településeken ők lehetnek azok, akik közvetlen eléréssel rendelkeznek a legveszélyeztetettebbek felé.

A fentiek mellett nagyrabecsülésemet és köszönetemet fejezem ki minden terepen tevékenykedőnek: az egészségügyi dolgozóknak, a szociális munkásoknak, a civil és jogvédő aktivistáknak és az egyházak munkatársainak, akik megfeszített erővel, türelemmel és kitartással dolgoznak a világjárvány megfékezésén. Munkájuk felbecsülhetetlen a rászorulók szükségleteinek felismerése és felismertetése, valamint a világjárvány okozta károk mérséklése terén. A kihívások kezelésében mindannyian segítőik és társaik lehetünk: az oltás felvétele és az egymás iránti felelősségvállalás ezekben a nehéz időkben szó szerint életet menthet. 

A ma kezdődő és vasárnapig tartó oltási kampányhét során mindenkinek lehetősége van arra, hogy a 101 oltópont bármelyikén időpontfoglalás nélkül is felvegye akár az első, akár az elmaradt második, akár a védettséget megerősítő harmadik oltást. Kérek mindenkit, aki megteheti, éljen ezzel a lehetőséggel, és segítsen hozzá mást is az életmentő oltáshoz való hozzájutáshoz!


        Budapest, 2021. november 22.

                                                                                                         Szalayné Sándor Erzsébet
                                                                                                 ombudsmanhelyettes, egyetemi tanár