null Alkalmazott Névkutatás: Tíz év távlatából c. konferencia

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes kiemelt előadóként vett részt az Alkalmazott Névkutatás: Tíz év távlatából című interdiszciplináris konferencián, ahol a nemzetiségi nyelven való egyéni névhasználatról szóló 3/2021. számú elvi állásfoglalásának vizsgálati módszereit, megállapításait és az abban megfogalmazott szakmai javaslatait ismertette.
A 2012 óta évi rendszeresen megszervezett Alkalmazott Névkutatás című konferenciasorozat szervezői arra törekszenek, hogy a nevek használatával kapcsolatban felmerülő elvi és gyakorlati vonatkozások aktuális kérdéseit dolgozzák fel. A szervezők, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság az egyes konferenciaalkalmakon különös figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző tudományok, illetve alkalmazási területek képviselői bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba, valamint megközelítésmódjaikkal, problémaérzékenységükkel, ismereteikkel és tudásukkal az adott problémakörök minél jobb megértését és feltárást segíthessék elő.