null „In Bewegung – Mozgásban” – közös kiállítás és ünnepség a 30 éves VUdAK és Stafette tiszteletére

A romániai és a magyarországi német közösség több évtizedes irodalmi és művészeti együttműködésének újabb mérföldköve a Literaturkreis Stafette Temeswar (Stafette) és a Verein Ungarndeutscher Autoren und Künstler (Vudak) közös ünnepi rendezvénye, amelyet november 25-26-án tartottak Temesváron.

Johann Schuth, a VUdAK elnökének meghívására a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes nyitotta meg a programsorozat keretében rendezett, „In Bewegung – Mozgásban” című kiállítást, amelyen a hazai német képzőművészet kiemelkedő alakjainak alkotásai kapnak helyet.


 

A rendezvénynek az Adam Müller-Guttenbrunn Haus adott otthont, amely a temesvári német közösség központja is. A Stafette elnökének nyitógondolatai után Temesvár polgármestere és a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulja, valamint a Stafette alapítói osztották meg gondolataikat az irodalmi hagyományőrzés és szüntelen fejlődés szükségességéről, valamint a következő alkotói generációk felkarolásáról. Az ifjú irodalmárok a „Zuhause” című pályázat résztvevői díjaik átvétele után felolvasást tartottak nyertes alkotásaikból.

Az esemény keretében került sor az „In Bewegung – Mozgásban” című vernissage megnyitására is. A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes személyes hangvételű, német nyelvű beszédében saját, bánáti gyökereire is emlékezve méltatta a hagyományokból építkező, de modern szemléletmódot is tükröző művészeti alkotások jelentőségét a nemzetiségi identitás őrzésében és továbbörökítésében. A múlt és a jövő egybekapcsolása a művészet eszközeivel mozgásban tartja az alkotókat és az alkotások befogadóit is. „Die größte Aufgabe für Kunst und Literatur, für Autor und Künstler ist das ergreifen des Lebens selbst. Die Reflexion, die künstlerische und literarische Einstellung zur Wahrnehmung, wird in den einzelnen Kunstwerken wieder geschöpft und nicht bloß dargestellt, unabhängig davon, ob auf der Leinwand oder im Text etwas sehr Konkretes zu sehen und zu lesen ist oder aber auch nicht.“

A nap zárásaként a résztvevők Klaus Eckel “Aprés Ski – Ruhe da oben!“ című darabját tekinthették meg a Temesvári Német Színházban (Teatrul German de Stat Timișoara / Deutsches Staatstheater Temeswar), majd a koncepciót is kidolgozó főszereplővel, Niko Beckerrel beszélgettek a temesvári színészképzésről és a kortárs darabok interpretálási lehetőségeiről.

1972-ben alakult meg az egykori Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének keretén belül az Irodalmi Szekció. Tagjai 1977-től fogva évente találkoznak háromnapos műhelybeszélgetéseken, ahol verseikről, elbeszéléseikről értekeznek magyar és német germanistákkal, előadásokat hallgatnak és vitatkoznak műhelyproblémákról, a kisebbségi írók küldetéséről. A műhelymunka eredményeit az olvasóközönség a Neue Zeitung Ungarndeutsches Wochenblatt hetilapban, az 1984 óta évente egyszer megjelenő Signale mellékletben és a Deutscher Kalender évkönyvben élvezheti. 1976 és 1990 között – túlnyomórészt a Budapesti Tankönyvkiadó Nemzetiségi Szerkesztősége gondozásában – 21 magyarországi német antológia és egyéni kötet jelent meg.


 

„A magyarországi német irodalom és nemzetközi környezete” című nemzetközi konferencián 1990 júniusában a történelmi pécsváradi vár falai között alakult meg a Magyarországi Német Írók Szövetsége. Az egyesület 1992 februárjában nyitott a képzőművészek felé. Azóta viseli a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (VUdAK) – elnevezést.

A szövetség céljai:

– Az irodalom és művészet támogatása révén erősíteni a magyarországi németség identitástudatát;

– A német nyelvű írásosság, a Kárpát-medence irodalmi és művészeti hagyományainak megismerése, dokumentálása és publikálása;

– A magyarországi németség múltjának, jelenének és jövőjének irodalmi, művészi eszközökkel történő feldolgozása;

– Együttműködés a német nyelvterületen működő, ill. a német kisebbségek írói és művészeti szövetségeivel.

1992 óta a “VUdAK-Bücher” sorozatban jelennek meg irodalmi és képzőművészeti kötetek. A Südostddeutsches Kulturwerk-kel közösen válogatást adtak ki Andreas Latzko műveiből “Der Doppelpatriot” címmel. Ez utóbbi kiadvány a szövetségnek azt az alapszabályban megfogalmazott törekvését jelzi, mely szerint a Kárpát-medence német nyelvű irodalmi örökséget tegyük közkinccsé.

2009-ben jelent meg Seitensprünge címmel a Folio Verlag kiadásában egy közös antológia belgiumi német, dél-tiroli és magyarországi német szerzők írásaival.

A Millecentenárium alkalmából 1996-ban 300 számozott példányban adták ki Robert König “Dort drunt an der Donau” című 22 eredeti grafikát tartalmazó gyűjteményét, mely, egy dokumentumokat tartalmazó kísérőfüzettel kiegészítve, illusztrálja a magyarországi németek történetét. Szintén ez alkalomból az államelnök és a Német Szövetségi Köztársaság akkori budapesti nagykövetének védnöksége alatt e grafikákból álló kiállítás-sorozatot indítottak Stuttgart, Szekszárd, Bóly, Sopron, Budapest és Pécs állomásokkal.

A Szövetségnek 45 tagja van, akik az irodalmi, vagy a képzőművészeti szekcióban tevékenykednek.