null Gyermekjogi Konferencia 2022

A Gyermekjogi Civil Koalíció immár második alkalommal szervezte meg konferenciáját a Gyermekjogok Világnapja alkalmából, amelyen a hazai szakmai közösség képviselői egyeztethettek a terület aktuális kérdéseiről. Az esemény kiemelt témája a „láthatatlan gyermekek”, vagyis a súlyos szociális-gazdasági hátrányokkal, illetve akut válsághelyzettel küzdő, így különösen roma és Ukrajnából menekült gyermekek helyzete volt.

Katonáné Pehr Erika, a Koalíció vezetőségi tagjának köszöntő szavai és Szankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekjogi igazgatójának gondolatai után a konferencia nyitóelőadását a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes tartotta A roma gyermekek oktatásának egyedi és rendszerszintű hiányosságai - a nemzetiségi ombudsmanhelyettes tapasztalatai címmel. Ennek keretében részletesen ismertette a kapcsolódó, emúlt két évben született közös jelentések és elvi állásfoglalások tartalmát, külön is kiemelve a Gyermekjogi Civil Koalíció által is támogatott szakmai anyagokat: a gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetéről szóló 5/2021. és az iskolai hiányzások miatt indítható szabálysértési eljárások és más szankciók vizsgálatáról szóló 2/2022. számú elvi állásfoglalásokat.

Az esemény első részében Herczog Mária, a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület elnöke Adjunk elsőbbséget az első éveknek! - Az Európai Unió koragyermekkorról szóló kampányáról tartott előadást, majd Rutai Zsuzsanna, nemzetközi gyermekjogi szakértő mutatta be Kiskompasz kézikönyv a gyerekek emberi jogi neveléséhez című új módszertani dokumentumot. Az előadásokat követően az Ukrajnában zajló háború magyarországi gyermekjogi következményei kerültek a fókuszba a Darvas Ágnes és Lux Ágnes (a Koalíció Gyermekjólét munkacsoportjának vezetői) által facilitált kerekasztal-beszélgetés során.

A délutáni programon további két kerekasztal-beszélgetésre került sor. A nevelőszülői hivatás minőségi kérdései, kihívásai és sikerei című panelben a nevelőszülői ellátás mai helyéről és szerepéről, benne a nevelőszülői munka minőségéről, magas minőséghez szükséges feltételekről, ennek részeként a rekrutálás nehézségeiről, a megbecsültségről valamint a képzések minőségéről beszélgettek a résztvevők, A gyermekek érdemi és biztonságos részvétele panelben pedig a gyermekek az őket érintő döntésekbe való bevonás lehetőségeiről osztották meg gondolataikat a résztvevők.

Az 1989. november 20-án elfogadott ENSZ Gyermek jogairól szóló egyezménye minden gyermekjogi diskurzus alapköve. November 20 az egyezmény elfogadása óta a Gyermekek, gyermekjogok világnapja. Az egyik legszélesebb körben elfogadott emberi jogi egyezményünk rendelkezik arról, hogy a világ minden táján minden gyermeknek – körülményeitől függetlenül – joga van az elérhető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz és minőségi oktatáshoz és szociális biztonsághoz. A szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyermekek nagyobb valószínűséggel szembesülnek nehézségekkel az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, különösen a vidéki, távoli és hátrányos helyzetű területeken. Az EU Gyermekjogi Stratégiája megerősítve az egyezményben foglaltakat úgy fogalmaz, hogy a gyermekkor az élet kulcsfontosságú szakasza, amely nagymértékben meghatározza későbbi fizikai és mentális egészséget.