null A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

Április 8-a világszerte a roma kultúra értékeinek ünnepe. Az elmúlt években – és ebben az esztendőben is – azonban az egész világ évtizedek óta nem tapasztalt válságokat élt és él át, elengedhetetlen ezért, hogy a roma kultúra jelentőségének hangsúlyozása mellett ezen a napon az aktuális társadalmi kihívásokra is felhívjuk a figyelmet. Az egészségügyi és szociális válsághelyzet, a társadalmi távolságtartási intézkedések, az online oktatás, a gazdasági növekedés visszaesése, az Ukrajnát ért agresszió és az elhúzódó háború következtében kialakuló menekülthullám mind olyan események, amelyek során különösen fontos az egymásra való odafigyelés, a sérülékeny társadalmi csoportokkal való együttgondolkodás és cselekvés. A roma kulturális értékek megismerése és támogatása kiváló lehetőség ezen az úton. 

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította április 8-át a roma kultúra világnapjává arra emlékezve és emlékeztetve, hogy 1971-ben ezen a napon rendezték meg Londonban az első Roma Világkongresszust, amely a roma identitás megerősítése útján tett első jelentős nemzetközi lépésnek tekinthető. Ez a nap a roma kultúra megismerésének és elismerésének a szimbólumává vált. A lehetőségeket, a társadalom tagjainak a nyitottságát azonban nagymértékben meghatározza a jelenkori környezet. 

Napjainkban súlyos és megkerülhetetlen problémákkal kell szembesülnünk. Az elmúlt évek kihívásai és megpróbáltatásai mindannyiunk számára átélhetővé és kézzelfoghatóvá tették a pandémiával, valamint annak szociális, gazdasági, oktatási következményeivel való küzdelmet. A járványhelyzet kapcsán a kulturális életet és programokat az online térbe száműző intézkedések a roma művészek számára is hatalmas kihívást jelentettek. A háború a fenti kihívások mellett kérlelhetetlenül felhívta a figyelmet egymás kultúrájának és emberi méltóságának tiszteletére.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy rendkívüli és történelmi idők tanúi vagyunk, amikor azonban a megpróbáltatások mellett arra is lehetőséget kapunk a sorstól, hogy korábbi rutinjainkat és előítéleteinket felülvizsgálva más szemmel tekintsünk a világra. Használjuk ki ezt az új esélyt arra is, hogy felismerjük azokat az értékeket, amelyekről az elmúlt „békeidőkben” nem, vagy nem eléggé vettünk tudomást. A társadalmi szolidaritás lelkesítő megnyilvánulásai és a nehézségeken felülkerekedő helytállás számos példája mellett a roma származású szakemberek áldozatos munkája valamennyiünk számára követendő lehet. Ugyanígy még mindig sokan vannak a többségi társadalom tagjai között, akik számára a roma kultúra igazi értékeivel való találkozás új és gazdagító élményt jelenthet.

Töretlenül bízom abban, hogy a közeljövőben véget ér a szomszédságunkban dúló embertelen háború és a menekülni kényszerült emberek nagy többsége visszatérhet hazájába. Addig azonban mindent meg kell tennünk a menekültek, köztük a legrászorultabb, roma nemzetiségű embertársaink megsegítéséért, támogatásáért.

Martin Luther King szavai ahogy mindig, napjainkban is iránymutatást jelenthetnek számunkra: „A sötétség nem tudja kiszorítani a sötétséget: ezt csak a fény képes megtenni. A gyűlölet nem tudja kiszorítani a gyűlöletet: ezt csak a szeretet teheti meg.”


Budapest, 2022. április 8.

 

                                                                                Szalayné Sándor Erzsébet
                                                            nemzetiségi ombudsmanhelyettes, egyetemi tanár