null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete az Ukrajnát ért támadás és annak következményei kapcsán

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete

az Ukrajnát ért támadás és annak következményei kapcsán

A Magyarországon élő ukrán nemzetiségi közösség egészének szeretném az alábbi néhány sorral az együttérzésemet és támogatásomat kifejezni az Ukrajnát ért támadás és annak következményei miatt. Meggyőződésem, hogy csak az emberi mivoltunk megőrzése, az emberi jogok feltétel nélküli tisztelete, valamint felebarátaink nemzeti és etnikai szempontú megbélyegzését nélkülöző együttműködés alkalmas arra, hogy minden nehézség legyőzhetővé váljon!

Döbbenetes események zajlanak jelenleg a szomszédos Ukrajnában: a megszokott hétköznapokat fegyverropogás, félelem és bizonytalanság váltotta fel. A nemzetközi jogrend több évtizedes legalapvetőbb elveinek megkérdőjelezése emberek tömegeit sodorja létbizonytalanságba: elsősorban Ukrajna fegyveres összeütközés áldozatává vált népét, de nem hagyja következmények nélkül Oroszország lakosságát sem, sőt mindkét ország polgárainak harmadik országban élő hozzátartozóit, barátaikat, gazdasági partnereiket sem. Az otthonaikat elhagyni kényszerülő személyek – nemzetiségtől és állampolgárságtól függetlenül – kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek: rövid és középtávú személyes körülményeik nagymértékben függnek a szomszédos államok központi és helyi hivatalos szerveinek befogadókészségétől, a civil szervezetek, az egyházak és a helyi lakosság segítő szándékától. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek a nyelvi és egyéb érdekérvényesítési nehézségekkel nagyobb mértékben küzdő, egyébként is hátrányos helyzetű személyek, szétszakadt családok, akik nem rendelkeznek helyismerettel, nincsenek rokonaik, ismerőseik és megfelelő pénzügyi tartalék sem áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a befogadó országban akárcsak rövid távon létezni tudjanak.

Nemzetiségi ombudsmanhelyettesként – munkatársaimmal együtt – az első döbbeneten túl folyamatosan és szorosan figyelemmel kísérem az Ukrajnából útra kelt, ukrán és más nemzetiséghez tartozó menekülő tömeg helyzetét és az ellátásukért, alapvető emberi jogaik betartásáért felelős állami intézmények tevékenységét. Nemzetiségi biztoshelyettesként, és a nemzetközi jog kialakult rendje iránt elkötelezett személyként is üdvözlendőnek tartom a 56/2022. (II.24.) Korm. rendelet által bevezetett ideiglenes védelem, az ún. „menedékes” státusz megadásának lehetőségét. Bízom abban, hogy az ezzel a jogállással együtt járó jogokról és kötelezettségekről szóló információ minden, arra rászoruló érintetthez – nemzeti vagy etnikai származástól függetlenül – kellő időben és minden szükséges nyelvi változatban eljut.

Bízom abban, hogy a béke és a biztonság mielőbb visszatér az otthonokba.

Budapest, 2022. február 28.

                                                                               Szalayné Sándor Erzsébet

                                                                                           ombudsmanhelyettes, egyetemi tanár