Nemzetiségi rajzverseny

2018. május 9-én az Alapvető Jogok Biztosának hivatala adott otthont a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny díjkiosztó ünnepségének és egyben a rajzpályázatra beérkezett legjobb művekből álló kiállításnak. A rendezvényen megjelent alkotókat: a gyerekeket és felkészítő pedagógusaikat Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős biztoshelyettes, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja részéről pedig Kállay Attiláné megbízott főosztályvezető köszöntötte.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gugán János az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Juhász Tibor a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke, Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke és Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke valamint Dr. Rónayné Slaba Ewa lengyel nemzetiségi szószóló.

A pályázati felhívásnak megfelelően a beérkező csaknem 600 művet a zsűri négy kategóriában értékelte („Mesevilág” – nemzetiségi meserészlet, mesefigurák; „Nagyszüleink/Őseink játékai”; „Hogyan éltek, hogyan laktak?” – nemzetiségi berendezési és használati tárgyaink; „A múlt díszei” – nemzetiségem népi motívumai). A kiállításon a fenti kategóriákban helyezést elért műveken kívül a különdíjban részesülő rajzok, összesen 50 alkotás látható.

A Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola Kamarakórusának rövid műsora után Dr. Gloviczki Zoltán az Oktatási Hivatal elnöke méltatta a díjazásban részesülő alkotásokat és adta át a jutalmakat.

A helyezésben részesült alkotások ide kattintva tekinthetők meg.

 

November 20-án ünnepeljük a gyermekek jogainak világnapját, megemlékezve arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekek jogairól szóló Egyezményt. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes fontosnak tartja a gyermekek részvételét támogató és elősegítő hazai projektek eredményeit.
 
Az Egyezmény 12. cikke a véleménynyilvánításhoz való jogot deklarálja, amely alapján a belátási képessége birtokában lévő gyermek számára biztosítani kell, hogy minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, és ezt – tekintettel korára és érettségi fokára – figyelembe is kell venni. A gyermekek véleménynyilvánítási jogához szorosan kapcsolódik a megfelelő tájékoztatáshoz való jog, amely az állam intézményvédelmi kötelezettségének deklarálása mellett magában foglalja az életkornak megfelelő információhoz és ismeretekhez való hozzájutás jogát is.
2017-ben három olyan gyermekrészvétellel megvalósuló program szakmai lebonyolításában vett részt a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és titkársága, amelyekben aktív szerepet kaptak a hazai nemzetiségi közösségek is. 2017 áprilisában a gyermekjogok a digitális környezetben témakört, majd 2017 novemberében a gyermekbarát digitális társadalom kérdését járták körbe a fiatalok. Emellett lehetőségük nyílt arra is, hogy a romákat sújtó előítéletekről és sztereotípiákról, valamint az ezek elleni fellépés lehetőségéről beszélgessenek, és megfogalmazzák javaslataikat egy gyermekbarát kampány előkészítéséhez.
 
A „Visegrad Children 4 Digital Society” (Visegrádi Gyerekek a Digitális Társadalomért) projekt a Visegrádi országokban élő gyermekeket kívánja támogatni annak érdekében, hogy véleményt alkothassanak a digitális társadalom gyermekbaráttá tételéről, valamint álláspontjukat a döntéshozók meghallgassák és figyelembe is vegyék intézkedéseik során. A projekt koordinátora a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, amely civil partnerei segítségével (Institute of non-formal education, Szlovákia, National Safer Internet Centre, Csehország és Young Journalists’ Association ‘Polis’, Lengyelország), a Visegrádi Alap támogatásával valósítja meg a programot. 
 
A másik, szintén gyermekrészvétellel megvalósuló konzultáció az Európa Tanács „Dosta! – Enough! Go beyond prejudice, meet the Roma!” (Elég! Lépj, túl az előítéleteken ismerd meg a romákat!) kampányához kapcsolódik, amely a romákat sújtó előítéletek és sztereotípiák ellen kíván fellépni. A kampány gyermekbarát verziójának előkészítésére 2018 folyamán kerül sor, az előkészítő folyamatokba - az Európa Tanács Gyermekjogi Stratégiájának prioritását is figyelembe véve - a gyermekek is aktívan bekapcsolódhatnak. Ennek keretében 2017 utolsó negyedévében Albániában, Magyarországon és Spanyolországban gyermekkonzultációk kerültek megrendezésre, hogy a roma és nem roma gyermekekből álló 20 fős gyermekcsoportok elkészíthessék javaslatukat a gyermekbarát kampány taralmi elemire vonatkozóan. A konzultációs folyamat 12-15 éves korú gyermekek bevonásával történt, amely során a roma közösséget és egyéneket érintő előítéletekről, sztereotípiákról, diszkriminációról, cigány/romaellenességről, valamint az ezek elleni fellépés lehetőségeiről beszélgettek a résztvevők, illetve fogalmazták meg és készítették el javaslatukat a gyermekbarát kampányhoz.