Beszámoló az alapvető jogok biztosának éves
tevékenységéről

Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor u. 22.
Felelős kiadó: Dr. Székely László
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Zsolt

HU ISSN 2064-1133 (online)
HU ISSN 2064-1125 (nyomtatott)