null Közlemény a 1/2020. számú elvi állásfoglalásról a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) helyzetével összefüggésben

A zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) helyzetével összefüggésben Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi ombudsmanhelyettes 1/2020. számú elvi állásfoglalásában rögzítette a nemzetiségi kulturális értékek megőrzésének szükségességét, feltárta az irányadó jogszabályi hátteret és javaslatot tett a magyarországi nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős temetőkről, sírhelyekről, sírjelekről szóló országos adatbázis elkészítésére.

A nemzetiségi biztoshelyettes egy panaszbeadványból értesült a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fenntartásával kapcsolatos nehézségekről. A panaszos jelzése szerint a temetőben végzett munkálatok a sírok bedőlésének és megsemmisülésének veszélyével jártak. A vizsgálat során írásban megkeresett illetékes hatóságok válaszai, a helyszíni látogatás keretében szerzett személyes tapasztalatok, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, továbbá a temető tulajdonosának képviseletében a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség plébánosával folytatott megbeszélés képezte az elvi állásfoglalás alapját.
A temetőknek, temetkezési helyeknek kiemelt jelentőségük van a nemzetiségi származású személyek identitásának megőrzésében, és a nemzetiségek kulturális, történeti, vallási hagyományai, épített és tárgyi emlékei továbbörökítésében. A zsámbéki német nemzetiségi közösség számára a Sváb Öregtemető (Neufriedhof) fontos kapcsolatot jelentett és jelent a település és a Németországba kitelepített több ezer ember és leszármazottja között.  A kapott információk szerint az Öregtemetőben hozzátartozók hiányában számos sír, valójában a teljes temető gondozása, a sírhelyek őrzése, megóvása kizárólag a fenntartóra hárul, amely egyre nehezebb feladatnak bizonyul.
A nemzetiségi temetők, temetőrészek, sírhelyek és sírjelek akkor is a kulturális örökségünk részei, ha nem állnak műemléki védettség vagy helyi védelem alatt. A hazai nemzetiségi közösségek kultúrája olyan hozzáadott értéket jelent napjainkban is, amelynek felkutatása, dokumentálása és megőrzése, a jövő nemzedékek számára való átadása közös felelősség. A zsámbéki Öregtemetőben tapasztalható problémák kezelésére is csak az érintett szervek együttműködésével, közös felelősségvállalásával kerülhet sor. Az elvi állásfoglalás kiemelt célja, hogy megfelelő, egyben hatékony párbeszéd alakuljon ki a Sváb Öregtemető fenntartásáért, értékeinek megőrzéséért felelős állami és egyházi szereplők, illetve a német nemzetiségi közösség kulturális értékeinek, tárgyi emlékeinek fennmaradásában érintett felek között.
Az elvi állásfoglalással érintett téma összetettségére és országos jellegére tekintettel a biztoshelyettes felkérte az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét valamint a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságát, hogy fontolja meg egy olyan adatbázis elkészítését, amely a magyarországi nemzetiségi temetők, illetve a nemzetiségi közösségek szempontjából jelentős sírhelyek, sírjelek adatait tartalmazza és mindenki számára hozzáférhető.

Az elvi állásfoglalás tartalmának összegzése itt, teljes szövege itt elérhető.