null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a romákkal szemben elkövetett gyilkosságsorozat kapcsán

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 
közleménye
a romákkal szemben elkövetett gyilkosságsorozat kapcsán


 
10 éve annak, hogy 2009. február 23-án a roma származású Csorba Róbertet és hatéves kisfiát példátlan hidegvérrel lőtték agyon saját udvarukon. A gyilkosok nem először fogtak fegyvert ártatlanokra: a 2008-2009 során romák ellen elkövetetett etnikai indíttatású gyilkosságsorozatnak összesen hat halálos áldozata és több súlyos sérültje volt. A második világháború óta példátlan rasszista cselekménysorozat nem csak az áldozatokat és azok hozzátartozóit érintette, de mély sebet ejtett a magyarországi roma közösség egészén. A történtek társadalmi szintű feldolgozása, az eseményekhez vezető folyamatok elemzése, a tanulságok összegzése, és a valódi szembenézés a mai napig várat magára, mint ahogy az is, hogy az áldozatoknak méltó emléket állítsunk. 
 
Akár a romákkal szemben elkövetett gyilkosságsorozat áldozataira, akár a roma holokauszt áldozataira emlékezünk, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a bekövetkezett szörnyűségeknek hosszas előtörténete volt. Tanulnunk kell a történelem fájdalmas tapasztalataiból, és fel kell ismernünk azokat a veszélyes folyamatokat, amelyek hasonló reakciókat indítanak el társadalmainkban. Meggyőződésem, hogy az áldozatokra való méltó megemlékezés, a történtekkel való szembenézés, a gyűlöletbeszéddel és gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni határozott fellépés, így többek között a roma holokauszt megfelelő módon történő oktatása olyan eszközzé válhat, amely nemcsak azt segítheti elő, hogy a roma/cigány közösségek élhessenek az Alaptörvényben meghatározott önazonosságuk szabad vállalásához és megőrzéséhez való jogukkal, hanem arra is alkalmas lehet, hogy a társadalom tagjaiban kialakítsa és megerősítse azt az értékrendet, amely az emberi jogok tiszteletén alapszik.
 
 
Budapest, 2019. február 25.
 
 
Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes