null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes előadása az „International Public Law from a Central European Perspective” című nemzetközi konferencián

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában – hard law, soft law és egy kis gyakorlat” címmel tartott előadást a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett nemzetközi konferencián. Az esemény célja az volt, hogy a meghívott szakértők megvitassák a nemzetközi jog aktuális kérdéseit a nemzetközi együttműködés különböző formái és szintjei, az egyének, közösségek és értékek nemzetközi védelme, a nemzetközi büntetőjog, valamint a migráció aktuális kihívásai kapcsán. Szalayné Sándor Erzsébet mellett az esemény kiemelt hazai előadói Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája és Kovács Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróság bírája voltak.

Az Ombudsmanhelyettes előadásában részletesen beszélt a kisebbségi jogvédelmi rendszerek kialakulásáról és fejlődéséről, valamint jelenkori kihívásairól és lehetőségeiről. Álláspontja szerint az európai kontinensen működő, emberi jogok védelmét közvetve vagy közvetlenül szolgáló nemzetközi szervezetek számának növekedésével az utóbbi évtizedekben egyfajta alapjogi versengés alakult ki: egyrészről a védendő jogok körének tágításával, másrészről a védelmet szolgáló jogorvoslati eljárások formáinak bővítésével az érintett szervezetek egyre mélyebben kapcsolódnak az európai államok belső jogrendszereihez. Éppen ezért szembeötlő az a hiányosság, ami a kisebbségi jogok hatékony, rendszerszerű európai védelmével kapcsolatban egészen nyilvánvaló módon felmerül. Ellentmondásos jogterületről van tehát szó, amelynek vizsgálata során együtt kell értékelni a kialakult kisebbségi jogi normákban és monitoring rend-szerekben rejlő potenciált és a nyilvánvaló gyengeségeket. Az ombudsmanhelyettes elmondta: korunk jellemzően individuális beállítottságú alkotmányos rendszerei és a jelenkori kisebbségi jogok koncepciója között számos ponton feszültségek és ellentmondások mutatkoznak. Az is evidens viszont, hogy éppen a magasan fejlett alapjogi rendszerektől elvárható a kisebbségek jogainak védelme is. A távoli múltban gyökerező kisebbségi jogvédelem fejlődéstörténete bőven szolgáltat példát az elkerülendő hibákra és arra is, hogy milyen részletekre kell a szabályozások során kiemelt figyelmet fordítani.


  

A konferencia szervezői a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémia, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet voltak. Az esemény szakmai koordinációját és az egyes panelek moderálását Raisz Anikó, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára biztosította.