Intézkedési terv

1./ A 2003. évi XXIV. törvényből fakadó intézkedési kötelezettség („Üvegzseb törvény")

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések egyes adatainak közzététele az Ámr. 15/B §-a szerint
Határidő: 2004. január 1-jét követően megkötött szerződésekre

2./ Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletből adódó intézkedési kötelezettség

Az OBH költségvetési alapokmánya megfeleltetése és közzététele az Ámr. 21. sz. mellékletének megfelelően
Határidő: az elemi költségvetés elfogadását követő harmincadik nap.

Alapító okirat közzététele
Határidő: 2004. január 1.

Szakmai teljesítmény értékelése, közzététele
Határidő: évente május 31-ig.

A közzététel helye az OBH honlapja, ennek megfelelően a honlap átalakítása.
Határidő: 2004. január 1.

Budapest, 2003. szeptember 30.

null Németország magyarországi nagykövetét fogadta Hivatalában Dr. Kozma Ákos

Az alapvető jogok biztosa bemutatkozó látogatáson fogadta Johannes Haindlt, Németország magyarországi nagykövetét 2021. szeptember 23-án. 

A kétoldalú találkozó során az ombudsman tájékoztatást adott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala kiemelt feladatairól, különös tekintettel a gyermekek, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme kapcsán végzett tevékenységéről, illetve a hatásköreinek bővüléséről.

A találkozó végén Johannes Haindl nagykövet úr és Dr. Kozma Ákos is reményét fejezte ki a jövőbeni további sikeres együttműködés vonatkozásában.