Intézkedési terv

1./ A 2003. évi XXIV. törvényből fakadó intézkedési kötelezettség („Üvegzseb törvény")

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések egyes adatainak közzététele az Ámr. 15/B §-a szerint
Határidő: 2004. január 1-jét követően megkötött szerződésekre

2./ Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletből adódó intézkedési kötelezettség

Az OBH költségvetési alapokmánya megfeleltetése és közzététele az Ámr. 21. sz. mellékletének megfelelően
Határidő: az elemi költségvetés elfogadását követő harmincadik nap.

Alapító okirat közzététele
Határidő: 2004. január 1.

Szakmai teljesítmény értékelése, közzététele
Határidő: évente május 31-ig.

A közzététel helye az OBH honlapja, ennek megfelelően a honlap átalakítása.
Határidő: 2004. január 1.

Budapest, 2003. szeptember 30.

null Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság állománygyűlésén vett részt dr. Kozma Ákos

2021. augusztus 31-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatói beosztásának átadás-átvétele alkalmából tartott ünnepélyes állománygyűlésen vett részt az alapvető jogok biztosa.

Az ünnepségen Papp Károly belbiztonsági államtitkár, dr. Kiss Attila r. vezérőrnagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója, és dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes mellett dr. Kozma Ákos ombudsman is felszólalt.

Dr. Kozma Ákos köszöntő beszédében nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki  dr. Kiss Attila r. vezérőrnagynak, a Főigazgatóság leköszönő vezetőjének, illetve az állomány valamennyi tagjának az elmúlt időszakban végzett eredményes és lelkiismeretes munkájukért, sok sikert kívánt dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagynak, a Főigazgatóság új vezetőjének, és kiemelte, hogy a magyar állampolgárok továbbra is számítanak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nemzetközi szinten is elismert munkájára.