Intézkedési terv

1./ A 2003. évi XXIV. törvényből fakadó intézkedési kötelezettség („Üvegzseb törvény")

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések egyes adatainak közzététele az Ámr. 15/B §-a szerint
Határidő: 2004. január 1-jét követően megkötött szerződésekre

2./ Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletből adódó intézkedési kötelezettség

Az OBH költségvetési alapokmánya megfeleltetése és közzététele az Ámr. 21. sz. mellékletének megfelelően
Határidő: az elemi költségvetés elfogadását követő harmincadik nap.

Alapító okirat közzététele
Határidő: 2004. január 1.

Szakmai teljesítmény értékelése, közzététele
Határidő: évente május 31-ig.

A közzététel helye az OBH honlapja, ennek megfelelően a honlap átalakítása.
Határidő: 2004. január 1.

Budapest, 2003. szeptember 30.

null Az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosát fogadta az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes

Hivatalában fogadta Kairat Abdrakhmanovot, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosát dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2021. augusztus 27-én.

A megbeszélés során az ombudsman tájékoztatta az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala feladatairól és hatásköreinek bővüléséről, a Hivatal – a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása és jogainak biztosítása tekintetében végzett – tevékenységéről, továbbá a nemzetiségi ombudsmanhelyettes bemutatta mindazon tevékenységeket, amelyeket a Hivatal a nemzetiségi jogvédelem területén ellát. 

Kairat Abdrakhmanov, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa a megbeszélés során nagyrabecsülését fejezte ki a Hivatal magas színvonalú jogvédelmi munkájáért, valamint kiemelte, hogy Magyarország pozitív példa a kisebbségi kérdések kezelése tekintetében, a nemzetiségi jogok folyamatos biztosításában. 

A kazah nemzetiségű Kairat Abdrakhmanovot 2020 decemberében választották meg az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosának.