RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

 

BEMUTATKOZÁS

A Független Rendészeti Panasztestület feladat-és hatáskörét 2020. február 27-étől az alapvető jogok biztosa vette át, egyúttal a rendőrségi panaszeljárás rendszere is átalakításra került, így a rendőri intézkedésekkel, mint az állam legmarkánsabb kényszerhatalmi tevékenyégével szembeni panaszok vizsgálata immár kiemelt hangsúllyal bír az ombudsmani tevékenység során.

A rendőri intézkedéssel szembeni beadványok és rendészeti panaszok jelentősége miatt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában elkülönült szervezeti egység alakult Rendészeti Igazgatóság elnevezéssel, melynek vezetője a Rendészeti Igazgató.

A Rendészeti Igazgató vezetése alatt működik a Rendészeti Főosztály, amely két osztályból – Rendészeti Területi Osztály I. és Rendészeti Területi Osztály II. – áll. Előbbi az alapvető jogok biztosának a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92.§-a szerinti hatáskörében jár el, míg utóbbi az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény III. fejezet alapján vizsgálja a rendészettel, büntetőeljárással, büntetés-végrehajtással kapcsolatos panaszokat.

 

Rendészeti Igazgató: Dr. Wildner Domonkos