Vissza

2014. szeptember 25. Gyermekjogi műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában

Cím
2014. szeptember 25. Gyermekjogi műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában
Részletek

2014. szeptember 25. Gyermekjogi műhelybeszélgetés az ombudsman hivatalában

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett gyermekjogi rendezvényen a megyei kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatali vezetői, bírók, ügyészek, és civil szervezetek, valamint az ombudsman munkatársai mellett képviseltette magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a műhelybeszélgetésen részt vett egy igazságügyi szakértő is. A szakmaközi megbeszélés kezdeményezésének az volt a célja, hogy a meghívottak a saját munkatapasztalataik alapján, tehát többféle szempontból mutassák meg, miként látják a különélő szülők gyermekei kapcsolattartási jogának érvényesülését, a kapcsolattartás gyakorlati problematikáját.

A konstruktív vitán alapuló nyitott párbeszéd során a résztvevők arra a kérdésre próbáltak választ keresni, hogy miként érvényesülhetne jobban a gyermekek véleménynyilvánításhoz fűződő joga, befolyásmentes, szabad akarata az őket személyesen érintő kapcsolattartási ügyekben. Szóba kerültek a bírósági és hatósági eljárások elhúzódásának okai, a bizonyítási nehézségek, a szakértői kompetenciák tágításának lehetősége, a gyámhivatali ügyintézők képzése, valamint a szülői alkalmasság kérdésköre. Javaslatok hangzottak el a soron kívüli ügyek jogszabályi sorrendjének megváltoztatására, a bíróság által kirendelt szakértőkhöz intézett kérdések pontosítására, a szakértői vélemények felhasználhatóságának szabályozására, a szakértői névjegyzékben a szakterületek pontosítására, a joggal való visszaélés határozottabb szankcionálására. Felvetődött a sajtó kiemelt felelőssége egyrészt a szenzitív adatok védelmében, másrészt a társadalmi szemléletváltozás támogatásában. Nyomós érvek hangzottak el a mediáció mint alternatív vitarendezési technika fontossága és hatékonysága mellett.

Az érintettek eltökéltek abban, hogy tovább dolgozzanak a szülői felelősséget erősítő és gyermekvédelmi szakemberi kompetenciát segítő már megindult társadalmi szemléletváltozásért, így ezt a műhelybeszélgetést egy közös gondolkodás alapjának tekintették és fokozott együttműködésben próbálnak érvényt szerezni annak, hogy maradéktalanul érvényesüljön a gyermekek legfőbb érdeke.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a megbeszélésen az Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály vezetője dr. Borza Beáta, helyettese dr. Lux Ágnes és dr. Haidegger Marianna jogi főreferens képviselte. 

 

Kezdő dátum
2014.09.25. 15:30
Vég dátum
2014.09.25. 18:30
Típus
esemény 2014