Veszélyhelyzettel járó korlátozások idején kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésére

Az alapvető jogok biztosa szerint a hazai és nemzetközi tapasztalatok is arra mutatnak, hogy a járványhelyzet miatti korlátozások egyik súlyos következménye, hogy növekszik a kiszolgáltattak, így különösen a gyermekek elleni erőszak, bántalmazás. Az ombudsman üdvözli az eddigi kormányzati és civil szakmai munkát, a megtett intézkedéseket, egyúttal a jelzőrendszer krízis-működésének további erősítésére is kéri a Kormányt.

A hónapokig tartó kényszerű összezártság önmagában is komoly stresszt okoz, sok családban várhatóan növekedni fog – a már meglévő – konfliktusok száma és ereje. A beszorított helyzetben gyakoribbak a sérülékeny csoportok, így a gyermekek és a nők elleni erőszakos cselekmények, bántalmazások, miközben segítséget kérni is sokkal nehezebb. Ráadásul a gyermekjogi jelzőrendszer hagyományosan legfontosabb szereplői, az iskola, a védőnő és a házi gyermekorvos sem tudja észlelni az ilyen eseteket, hiszen elmarad a személyes találkozás. Számos esetben ráadásul az online vagy telefonos segítségkérés sem megoldás a folytonos kontroll miatt, hiszen az érintettek nehezen tudnak külső segítséget vagy támogatást kérni.

Az ombudsman ezúton is szeretné megköszönni minden olyan civil szervezet, önkéntes munkáját, akik a gyermekek erőszakkal szembeni védelmét segítik. A biztos üdvözli, hogy a veszélyhelyzetbe is működik és aktív az Igazságügyi Minisztérium Családjogi Munkacsoportja, amely monitorozza a rendkívüli helyzetben szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket. Lényeges, hogy emellett a szaktárca és a rendőrség több útmutatót is készített a gyermekvédelmi szolgáltatók és a pedagógusok számára a felmerült nehézségek kezelésére. A jelzőrendszeri tagoknak elektronikus formában, telefonon továbbra is továbbítaniuk kell a jelzéseket. A pedagógusok pedig – ha korlátozottan is – a digitális oktatás keretében tudomásukra jutott problémákat jelezhetik. Az alapjogi biztos szerint különösen fontos annak a folyamatos kommunikálása, hogy minden gyermekeket ért erőszak komoly ügy, amit kivizsgálnak, az áldozatok pedig bizalommal fordulhatnak a hatóságokhoz.

Magyarország nemzetközi jogi és fő alkotmányos kötelezettsége, hogy megvédje a gyermekeket az erőszak bármely formájától minden esetben. Az egyik legrégibb gyermekjogi elv, hogy bajban legelőször a gyermeken kell segíteni. A gyermekek védelme járvány és az elrendelt veszélyhelyzet idején sem állhat le tehát: fontos tovább erősíteni azon intézmények munkáját, akik a bántalmazások megelőzését, a velük szembeni fellépést végzik. Különösen nagy figyelmet érdemelnek azok a családok, ahol már volt korábban bántalmazás, erőszak, és további támogatásra van szüksége a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozóknak. Az ombudsman szerint fontosak a  figyelemfelhívó üzenetek és az erőforrások bevonása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer jelen helyzetben is elláthassa feladatát.