KIADVÁNYOK

 

  •  A természeti tőke értékelése az Alaptörvény tükrében 

A természeti tőke értékelése az Alaptörvény tükrében” címmel rendezett közös online műhelybeszélgetést a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes titkársága és a Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke 2021. március 12-én. A rendezvényen a természeti erőforrásokra vonatkozó alaptörvényi kötelezettségeket, a természeti tőke értékelésével kapcsolatos módszereket és gyakorlati tapasztalatokat, valamint az egyes tőkeelemek úgy, mint biológiai sokféleség, erdők, talaj, vízkészletek értékelésének lehetséges szempontjait vitatták meg a KSH, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, valamint számos akadémiai kutatóhely és tudományág képviselői.

A műhelybeszélgetés célja, hogy szakmai párbeszédet indítson egy olyan – a gazdasági szereplők, az állam, az önkormányzatok és a társadalom széles köre által alkalmazható – módszertan kialakítására, amely a természeti tőke értékeléséhez, e tőkeelemeknek a nemzeti vagyon részeként való számbavételéhez iránymutatásul szolgálhat.

Az alábbiakban a rendezvény programját és az előadók engedélyével az egyes előadásokat is közzé tesszük.

Program

Bándi Gyula: A természeti erőforrások védelmére vonatkozó Alaptörvényi kötelezettségek

Zilahy Gyula: A természeti tőke értékelése az üzleti innovációk fókuszában

Pulay Gyula: Az ÁSZ természeti tőke értékelésével kapcsolatos gyakorlata és tapasztalatai

Bóday Pál: Természeti tőke értékelése nemzetközi sztenderdek hazai gyakorlatok

Marjainé Szerényi Zsuzsanna: A természeti tőke közgazdasági értékelésének hangsúlyeltolódásai

Báldi András: Biodiverzitás értékelés

Bartha Dénes: Az erdők értékelési lehetőségei

Tóth Gergely: Talajvagyonunk értékelése

Reich Gyula: Töprengés a víz értékéről