null A Hortobágyi Nemzeti Parkba látogatott az alapvető jogok biztosa és helyettese

Dr. Kozma Ákos ombudsman, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, dr. Bándi Gyula 2021. június 30-án a Hortobágyi Nemzeti Parkba látogatott. 

A Kapocsi István igazgatóhelyettessel, valamint Tihanyi Gábor természetvédelmi őrszolgálat-vezetővel folytatott szakmai megbeszélés során megtekintették a Hortobágyi Halastavakat, szó esett a táji szintű természetvédelmi rehabilitációs programok fontosságáról és eredményeiről, a Natura 2000 és a védett területek természetvédelmi fejlesztésének lehetséges módjairól. Szintén érintették a megújuló energiaforrásokra alapozott erőművek kérdéseit, valamint a vízgazdálkodás, vízmegtartás újragondolását, a gazdálkodói szektor (mező, erdő, vad) és természetvédelem közös jövőképét a 21. század változó éghajlati feltételeinek ellentételezése érdekében.

A Hortobágyi Nemzeti Park Magyarország legrégebbi nemzeti parkja, 2023. január 1-jén lesz 50 éves. Az alapvető jogok biztosa kiemelt feladatának tekinti a természet védelmét, a nemzet természeti örökségének megóvásában szakmai együttműködő partnerként számít a nemzeti parkok munkatársaira.