Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null Kétoldalú megbeszélés az üzbég ombudsmannal

A partner ombudsmani intézmények vezetőivel a szerbiai Novi Sadban tartott kétoldalú megbeszélései keretében dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa 2021. szeptember 3-án Eshmatova Feruza Farxodovna üzbég ombudsman asszonnyal és főtitkárával is eszmecserét folytatott. 

A bilaterális találkozó során a felek rövid ismertetést adtak az általuk vezetett intézményekről, kölcsönösen megosztották egymással a Covid-világjárvány kihívásaira adott válaszaikat és azzal kapcsolatos gyakorlataikat. Az egyeztetésen szóba került a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésének kérdése: az ombudsmanok hangsúlyozták, hogy a jövőbeni együttműködés érdekében fontosnak tartják a két intézmény által felhalmozott tudás és a legjobb gyakorlatok egymásnak történő átadását.

Eshmatova Feruza Farxodovna asszony beszámolt arról, hogy 2021 februárjában nevezték ki az Üzbég Köztársaság parlamentje emberi jogi biztosának. Tájékoztatta az alapvető jogok biztosát arról, hogy Üzbegisztán ombudsmani intézménye is Nemzeti Megelőző Mechanizmusként működik, egyúttal tájékoztatást adott arról, hogy Üzbegisztánban a vállalkozók és a gyermekek jogaira is külön biztos figyel. A Covid-időszakban az ombudsman asszony is számos látogatást folytatott országában. 

Az üzbég biztos asszony kérte, hogy az alapvető jogok biztosa ossza meg intézményükkel a magyar hivatal tapasztalatait a fogyatékossággal élők jogvédelmével kapcsolatban, és szorgalmazta a közeljövőben egy egyetértési megállapodás aláírását is.