Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null Az Őrségi Nemzeti Parkban ültetett emlékfát az ombudsman és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese

2021. szeptember 15-én dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula ombudsmanhelyettes Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság központjában szakmai megbeszélést folytatott dr. Markovics Tiborral, a nemzeti park igazgatójával, valamint vezető munkatársaival.

A megbeszélésen szó esett az őrségi gyepek, erdők, vizes élőhelyek védelméről, az ökoturizmusról és környezeti nevelésről, a működést támogató fejlesztésekről, valamint a génmegőrzési tevékenységről a magyartarka szarvasmarha és a muraközi ló kapcsán. Az ombudsman és a jövő nemzedékek szószólója a látogatóközpontnál egy, az Őrségre jellemző, hagyományos gyümölcsfát – csörgőalmafát – ültetett.  Ezután megtekintették a korábban őshonos, és az elmúlt években a nemzeti park területére visszatelepített európai bölényeket a Kondorfa Hegy-völgy Vadon Területen, valamint fenntartható erdőkezelési jó gyakorlatokat ismerhettek meg az Igazgatóság Pro Silva erdejében. A program zárásaként, a kulturális örökség témakörét érintően megtekintették a pityerszeri népi műemlékegyüttest, valamint az Árpád-kori veleméri Szentháromság-templomot. 

Az Őrségi Nemzeti Park Magyarország legfiatalabb nemzeti parkja, 2002. március 1-jén hozták létre, tizedikként hazánkban. Teljes területe az Európai Unióban védett, Natura 2000-es minősítésű, ebből 3104 hektár fokozottan védett.