Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null Az EOI ügyvezető elnökségi tagjává választották dr. Kozma Ákos ombudsmant

Az Európai Ombudsmani Intézet (European Ombudsman Institute – EOI) a szerbiai Újvidéken tartotta elnökségi ülését és éves közgyűlését 2021. szeptember 2-3. között. A konferenciával egybekötött ülésen ismét a szervezet elnökségi tagjává választották dr. Kozma Ákost, az alapvető jogok biztosát. A magyar ombudsmant a közgyűlés az ügyvezető elnökség tagjai közé is megválasztotta.

Az Európai Ombudsmani Intézet egy független, nonprofit szervezet, amelyet 1988-ban hoztak létre azzal a céllal, hogy népszerűsítse az ombudsmani intézményt, valamint elősegítse a nemzeti, európai és nemzetközi tapasztalatcserét.
Az alapvető emberi jogok, az állampolgári érdekek védelmével összefüggő kérdések tudományos feldolgozása mellett az Európai Ombudsmani Intézet aktív szerepet játszik a szociális, kulturális és gazdasági jogok elismertetésében, a helyi, regionális és nemzeti ombudsmanok tevékenységének támogatásában, továbbá az ombudsmanok európai együttműködésében.

Az alapvető jogok biztosa 2021. szeptember 3-án, Újvidéken bilaterális megbeszéléseket folytatott számos nemzeti ombudsmani intézet vezetőjével, valamint emberi jogi képviselőkkel, többek között Eshmatova Feruza Farxodovna asszonnyal, Üzbegisztán emberi jogi biztosával, Mamytov Tokon úrral, Kirgizisztán ombudsmanjával, és Prof. Dr. Augustinas Normantas úrral, Litvánia ombudsmani intézményének vezetőjével. A felek az intézményeik tevékenységének bemutatása mellett egyeztettek – többek között – a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről is.

Az Európai Ombudsmani Intézet ülését követően együttműködési megállapodást írt alá dr. Kozma Ákos ombudsman és Tatyjana Nyikolajevna Moszkalkova, az Oroszországi Föderáció emberi jogi főbiztosa. A megállapodás értelmében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Oroszországi Föderáció Emberi Jogi Főbiztosa többek között közös gyakorlati és kutatási tevékenységet folytatnak majd; tudományos és gyakorlati konferenciákat, szemináriumokat és képzéseket fognak szervezni a helyi, nemzeti és regionális szintű emberi jogi tevékenységek mechanizmusainak fejlesztésére.