Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null A litván ombudsmannal találkozott dr. Kozma Ákos

Dr. Kozma Ákos ombudsman a szerbiai Novi Sadban 2021. szeptember 3-án folytatott kétoldalú megbeszélései során találkozott prof. dr. Augustinas Normantas úrral, Litvánia ombudsmani intézményének vezetőjével és főtitkárával is. 

A litván ombudsmannal folytatott bilaterális megbeszélésen tapasztalatcserére került sor az ombudsmani intézmények általános működéséről, valamint a Covid-világjárvánnyal kapcsolatban kialakított jó gyakorlatokról. A felek kifejezték szándékukat, hogy szakmai együttműködésükkel a két ország közötti baráti kapcsolatokat kívánják erősíteni.

A litván ombudsman szót ejtett arról, hogy intézményük, a magyar hivatalhoz hasonlóan, huszonöt éves múltra tekint vissza, továbbá tájékoztatást adott arról, hogy Litvániában több biztos között oszlik meg a jogvédelmi munka. Prof. dr. Augustinas Normantas tájékoztatta dr. Kozma Ákost a különböző nemzetközi ombudsmani szervezetekkel folytatott együttműködésükről is.

A két ombudsman megállapodott abban, hogy kölcsönösen felkeresik egymást, és munkalátogatás keretében folytatják a tapasztalatcserét.