Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null A Civil Konzultációs Testület alakuló ülésén vett részt az alapvető jogok biztosa

Megtartotta alakuló ülését a Civil Konzultációs Testület (CKT) 2021. szeptember 22-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. A testület tagjainak köre kibővült, a korábbi nyolc taghoz képest immár tizennégy tagot számlál. 

A CKT mandátuma három évre szól, tagjai a Civil Konzultációs Testület ügyrendje értelmében javaslatot tehetnek az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) éves látogatási tervének tartalmára, a vizsgálati prioritásokra, indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását.

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének – Optional Protocol to the Convention Against Torture, OPCAT – kihirdetéséről szóló törvény értelmében Magyarországon 2015. január 1-jétől nemzeti megelőző mechanizmusként személyesen vagy munkatársai közreműködésével az alapvető jogok biztosa jár el. 

A Nemzeti Megelőző Mechanizmus 2021-ben eddig nyolc büntetés-végrehajtási intézetet és három rendőrségi létesítményt látogatott meg. Az NMM folytatta a gyermekvédelmi intézetekben és az idősek otthonaiban tett látogatásait is: összesen négy intézményt keresett fel.