Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala azonosító adatai

A fejezet száma, megnevezése: IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Költségvetési szerv neve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Alapító szerv neve: Országgyűlés

Irányító szerve: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó szerv

Szakágazati besorolása: 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

Szakfeladat száma: 841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 795768

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számla száma: 10032000-00319401-00000000

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint

Ellátható vállalkozási tevékenysége: nincs

Kisegítő, kiegészítő tevékenysége: nincs

A költségvetési szervhez rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

Részvétel gazdasági társaságban: nincs

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A főtitkárt az alapvető jogok biztosa nevezi ki.

null A 30. Karpaczi Gazdasági Fórumon tartott előadást dr. Kozma Ákos

A Karpaczi Gazdasági Fórum keretében a „Civil Society – Support or Problem for the Authorities” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt előadóként az alapvető jogok biztosa 2021. szeptember 8-án. 

A lengyelországi Karpaczban rendezett kétnapos fórumon az ombudsman kiemelte: „A civil szervezetek tevékenységére soha nem lehet, nem szabad akadályként tekinteni, napjaink egyre bonyolultabbá és összetettebbé váló problémáira történő válaszkeresésben nélkülözhetetlen a civil társadalom szervezeteinek partnerként való kezelése, mert a válaszok megtalálása csak együtt sikerülhet.” 

Dr. Kozma Ákos kiemelte továbbá, hogy az alapvető jogok biztosa Civil Konzultációs Testületet (CKT) hozott létre 2021 tavaszán, amelynek mandátuma három évre szól. A Civil Konzultációs Testület tagjai javaslatot tehetnek az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) éves látogatási tervének tartalmára, a vizsgálati prioritásokra, indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását. 

A több, mint harminc éves múltra visszatekintő konferenciasorozat lehetőséget ad arra, hogy az alapjogvédelemmel foglalkozó szakemberek, a szociális, gazdasági és civil szféra szereplői a világ minden tájáról érkezve megoszthassák egymással jó gyakorlataikat, valamint tevékenységük, feladatkörük és intézményük működésének bemutatása révén szakmai segítséget nyújthassanak a hasonló területen tevékenységet végző külföldi kollégáik részére.