null Ombudsmani vizsgálat egy büntetés-végrehajtási intézetben

Csorbuló méltóság, megalázó körülmények, túlterhelt személyzet

– ombudsmani vizsgálat egy büntetés-végrehajtási intézetben

AJB-905/2010

 

Az előzetesen letartóztatottak átlagosan napi 22-23 órát töltenek bezárva a zárkájukban, feleakkora helyen, mint amit a jogszabály előír. Napi egy órát tölthetnek szabad levegőn, egy rácsos betonudvaron és hetente egyszer öt percig fürödhetnek.

Az országgyűlési biztos az elmúlt években többször vizsgálta előzetesen letartóztatottak – tehát az ártatlanság vélelme mellett fogva tartottak – körülményeit. 2008-ban megállapította, hogy embertelen, megalázó bánásmódot, illetve büntetést jelent az előzetesházak 200%-os zsúfoltsága, az elhelyezés háromemeletes ágyakon. A visszásság orvoslására ajánlást tett az igazságügyi és rendészeti miniszternek, aki előbb intézkedett a kiemelten zsúfolt előzetesházak telítettségének csökkentéséről, aztán 2009 júniusában bezáratta a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai objektumát.

A biztos ezért 2009 augusztusában előzetes bejelentés nélkül helyszíni vizsgálatot tartott a Venyige utcai intézményben, hogy személyesen mérje fel a Gyorskocsi utcai objektum bezárása miatt kialakult helyzetet. Ott azt tapasztalta, hogy a jogszabályban előírtaknál kétszer több embert tartanak fogva. A személyi állomány – a létszámhiány és tartósan távol levők miatt – túlterhelt. A parancsnok szerint azonban – a cellánkénti négyfős elhelyezés miatt – jobbak a körülmények, mint a Gyorskocsi utcában voltak.

Az Európai Börtönszabályokban megfogalmazott követelmények az előzetesen letartóztatottak esetében távolról sem érvényesülnek. A fogvatartás körülményei – az előzetesházak zsúfoltsága és a foglalkoztatás szinte teljes hiánya miatt – rosszabbak, mint az elítélteké. Az ombudsman megállapította, hogy a Fővárosi Bv. Intézet több mint 200%-os zsúfoltsága súlyosan sérti az előzetesen letartóztatottak emberi méltósághoz való jogát, az embertelen, megalázó bánásmód közvetlen veszélyét idézi elő, a személyi állomány rendkívül alacsony létszáma pedig közvetlenül veszélyezteti az intézet dolgozóinak emberi méltósághoz való jogát. Ismételten felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy középtávon gondoskodjon az előzetesházak – kiemelten a Fővárosi Bv. Intézet Venyige utcai objektuma – zsúfoltságának csökkentéséről, valamint az előzetesen letartóztatottak foglalkoztatási, képzési feltételeinek megteremtéséről. Javasolta, hogy végezzen összehasonlítást az előzetesen letartóztatottak tartási költségei és a házi őrizetet biztosító "karperecek" beszerzésének és működtetésének költségei között. Indítványozta, hogy a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával együtt intézkedjen személyi állomány létszámhiányának megszüntetéséről a Venyige utcai intézetben.