null Az alapvető jogok biztosának jelentése egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az alapjogi biztos egy panaszügy vizsgálatakor több olyan mulasztást, jogszabályi és szakmai problémát tárt fel, amely miatt az autizmus spektrumzavarral élő személyek a pszichiátriai ellátásuk során nem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez. Székely László ombudsman jelentésében nemcsak az egyedi ügyben jelezte az ellátás körülményeivel kapcsolatos problémákat, hanem rendszerszinten több általános ajánlást is megfogalmazott.

Egy édesanya fordult beadványával a biztoshoz azzal, hogy sérelmezi a gondnoksága alatt álló felnőtt, autista gyermeke pszichiátriai ellátásának körülményeit és módját, a kötelező gyógykezelés szükségességének megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatását. A fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméért külön is felelős biztos vizsgálatot indított és a jelentésében azt állapította meg, hogy az intézményben sem az ápolási körülmények, sem a személyi feltételek nem voltak adottak a kiszolgáltatott, autista páciens gyógykezeléséhez és ellátásához. A beteget egy több ágyas, zsúfolt szobába helyezték, ahol ismeretlen környezet és emberek vették körül, nem volt sem gyógypedagógus, sem elérhető gondozó. A beteg elhelyezési körülményei is hatással voltak arra, hogy olyan állapotba került, hogy a személyzet a biztonságos és zavartalan betegellátást csak korlátozó intézkedések alkalmazásával tudta biztosítani.

A biztos rendelkezésére álló iratokból kiderült, hogy többször is közvetlen veszélyeztető magatartás nélkül, a jogszabályi előírásba ütköző módon került sor korlátozó intézkedés elrendelésére és alkalmazására. Az egyik esetben az autista pácienst a végtagjainál fogva rögzítették az ágyában pusztán azért, mert önként nem akart ottmaradni és bemászkált más kórtermekbe. A jelentés rámutat, hogy a személyzet kapacitásának tartós hiánya vezetett oda, hogy a korlátozó intézkedés alkalmazásakor a kórház a világos törvényi előírások ellenére nem értesítette a törvényes képviselőt, illetve a betegdokumentáció számos hiányosságára derült fény.

A vizsgálat során az is egyértelművé vált annak komoly problémája is, hogy nincs olyan hiteles nyilvántartás, amelyből az egészségügyi szolgáltatók közvetlenül, ingyenesen kideríthetnék, hogy a beteg gondnokság alatt áll-e, továbbá hol érhető el, illetve ki a gondnoka. Ez a hiányosság is szerepet játszhatott abban, hogy az édesanya senkitől nem kapott értesítést a fia kezelése során megtartott többszöri elmeszakértői vizsgálatról és a bírósági szemlékről, tehát ezeken egyszer sem lehetett jelen.

Székely László ombudsman szerint az autizmus spektrumzavarral élő személyek igazságügyi elmeorvosi vizsgálatának eredménye még a megfelelően kialakított környezetben is kérdéses lehet, mivel a szakértői felkészítés nemegyszer nem terjed ki a felnőtt autista személyek specifikus vizsgálatára, viselkedésük elemzésére. A jelentés kiemeli azt is, hogy az autisták gyógyításához, ápolásához jelenleg nincsenek érvényes irányelvek. A korábbiak ugyanis még 2013-ban hatályukat vesztették, az új irányelv immár harmadik éve készül, a megbízott fejlesztőcsoport azonban folyamatosan a határidő módosítását kérte, ami jelenleg 2016 decembere.

A biztos szerint - a megfelelő szakmai háttér bevonásával - szükséges a jelenlegi szabályozás és gyakorlat mielőbbi átgondolása és kiegészítése. Ez biztosítaná ugyanis, hogy az autizmus spektrumzavarral élő személyek megkapják az állapotuk javításához szükséges valós segítséget. Székely László az emberi erőforrások miniszterének erről küldött ajánlást. Az ombudsman a konkrét panaszügyben felkérte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját, hogy teremtse meg a kórház jogszabályi előírásoknak megfelelő, a betegjogok érvényesülését lehetővé tevő működésének feltételeit. Az ombudsman a kórház főigazgatójánál kezdeményezte, hogy jobban ügyeljenek a korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartására, a dokumentációs rendre, a gondnoksággal összefüggő adatfelvétel pontosságára. A biztos az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgatójához azzal a kéréssel fordult, hogy segítse elő, hogy a gyakorlatban nélkülözhetetlen szakmai irányelv mielőbb elkészüljön.