A gondozóhiány, az előírtnál alacsonyabb szakképzettségi arány, az egyéni gondozási tervek elkészítésének elmaradása a szociális törvényben rögzített ellátotti jogokkal összefüggésben visszásságot okozott, és közvetlenül veszélyeztette az ellátottak élethez és emberi méltósághoz való jogát az Orchidea Gondozó Otthonban – állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa egyebek mellett felkérte az emberi erőforrásokért felelős minisztert, hogy fontolja meg olyan jogszabályi környezet kialakítását, amely a szociális bentlakásos intézmények számára iránymutatásul szolgál.

Két panaszbeadvány érkezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába a Dunaharasztiban található Orchidea Gondozó Otthon működésével, valamint egy ott élő, Alzheimer-kórban szenvedő lakó gondozásával összefüggésben.
Dr. Kozma Ákos az AJB-577/2020. számú ügyben készült jelentésében hiányosságokat tárt fel az intézmény korlátozó intézkedések alkalmazásával összefüggő szabályzata, annak gyakorlata, továbbá az egyik panasszal érintett konkrét ellátott gondozásával összefüggésben is.

Az alapvető jogok biztosa kifejtette, hogy a demenciával élő személyek egyre növekvő száma jelentős terhet ró az egészségügyi és szociális ellátórendszerre, amely – ahogy korábbi ombudsmani jelentések is rögzítik – egyébként is jelentősen túlterhelt, mára már a megfelelő szakmai színvonalú, biztonságos gondozást veszélyeztető súlyos munkaerőhiánnyal küzd. A nem specifikus gondozási környezet, a szakgondozók hiánya azt eredményezheti, hogy a zavartalan gondozási tevékenység olykor csak korlátozó intézkedések jogszerűtlen alkalmazásával valósítható meg. Az intézmények gondozási tevékenységük során nem, vagy csak komoly nehézségek árán képesek biztosítani az ellátottak alapvető jogainak érvényesülését, ideértve az egyéni szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján történő egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételéhez való jogot.

Az ombudsman továbbá megállapította, hogy a demenciával élő idős személyek tartós bentlakásos intézményi ellátásában mutatkozó hiányosságok, a szakképzett gondozó személyzet és a demenciaspecifikus, a demenciával élő személyek komplex szükségleteire reagáló intézmények hiánya aggályos az állam objektív intézményvédelmi, egészségvédelmi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban, valamint a demens idős személyek élethez és emberi méltósághoz, testi és lelki egészséghez való jogával összefüggésben, így visszásság felmerülésének veszélyét hordozza magában.

Dr. Kozma Ákos felkérte az emberi erőforrásokért felelős minisztert, hogy fontolja meg olyan jogszabályi környezet kialakítását, amely a szociális bentlakásos intézmények számára iránymutatásul szolgál a korlátozó intézkedéseknek nem minősülő testi épséget megóvó intézkedések alkalmazása tekintetében, valamint szakértők bevonásával a demenciával élő idős személyek gondozása jelenlegi helyzetének áttekintését, és ennek nyomán egy olyan ellátórendszer kialakítását javasolja – ideértve a szakemberképzést, a szakember-ellátottság növelését is, szakmai irányelvek, módszertani levelek kidolgozását –, amely alkalmas arra, hogy a demenciával élő személyek komplex gondozási szükségleteire választ adva, teljes körű és alapvető jogaik érvényesülését elősegítő gondozást valósítson meg.

Felkérte továbbá az intézmény vezetőjét és fenntartóját, továbbra is gondoskodjanak arról, hogy az intézmény tárgyi feltételei, valamint személyi feltételei megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek, gondoskodjanak a korlátozó intézkedések alkalmazásának átdolgozásáról, valamint arról, hogy az intézmény csak veszélyeztető, közvetlen veszélyeztető magatartás esetén alkalmazzon korlátozó intézkedéseket az ellátottakkal szemben.

Az ombudsman felkérte az Integrált Jogvédelmi Szolgálatot vezető jogvédelmi biztost, hogy vizsgálja meg az intézményben élő ellátottak jogvédelmét ellátó ellátottjogi képviselő helyszíni fogadóórái elmaradásának okait, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Orchidea Gondozó Otthon lakói számára az ellátottjogi képviselőhöz történő fordulás teljes körűen megvalósulhasson.

Felkérte továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, hogy a jövőben is kísérje fokozott figyelemmel és segítse az intézmény jogszabályoknak megfelelő működését, annak érdekében, hogy az intézményben élő ellátottak alapvető jogai maradéktalanul érvényesüljenek.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-577/2020.