Műhelybeszélgetés és kiállítás megnyitó az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az Európai Táj Egyezmény kihirdetésének 10. évfordulója alkalmából

A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkársága és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Európai Táj Egyezmény hazai kihirdetésének tizedik évfordulója alkalmából műhelybeszélgetést szervezett az Egyezmény hazai végrehajtásáról. A tanácskozáson Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója megnyitotta a „Táji örökségünk megőrzéséért” című, a táji adottságokhoz igazodó közösségi tájhasználat legjobb magyar példáit bemutató kiállítást, amelyet a Hivatal Korczak termében november 10-ig az érdeklődő közönség is megtekinthet.

A jövő nemzedékek szószólója üdvözli az Alkotmánybíróság állami természetvédelemmel kapcsolatos iránymutatását

A jövő nemzedékek szószólója a természet védelmének szempontjából kiemelkedő fontosságú fejleménynek tartja, hogy az Alkotmánybíróság a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek magántulajdonba adásának jogi kérdéseivel foglalkozó határozatában fennállása óta először átfogóan vizsgálta a biológiai sokféleség megőrzésének jogi követelményeit. A korábbi alkotmánybírósági határozatok, a nemzetközi szerződések, valamint az alapvető jogok biztosa és a szószóló közös szakmai véleménye alapján, a természettudomány legújabb eredményeit is figyelembe véve, az Alkotmánybíróság meghatározta az állam természetvédelmi kötelezettségének kereteit, objektív követelményeket támasztva az állam természetvédelmi tevékenysége irányában.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a horvát függetlenség napja alkalmából

Október 8-a, a Horvát Függetlenség Napja nem csak Horvátországban, hanem világszerte, így a hazánkban élő horvát nemzetiségű honfitársaink körében is fontos ünnep. 1991-ben az egykori Jugoszlávia felbomlásának jelentős lépése történt ezen a napon, amikor a függetlenségét kikiáltott Horvátország parlamentje megkezdte a működését. A horvát és magyar történelem ezer éves összefonódása okán ez az ünnep nekünk, magyaroknak is lehetőséget kínál arra, hogy megemlékezzünk az országaink és népeink közötti szoros, testvéri kapcsolatról.

A jövő nemzedékek szószólója a tervezett MOL-toronyházról

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója aggodalmát fejezi ki azért, mert Budapest világörökségi védelem alatt álló tájértékeit, a főváros egységes látképét veszélyben látja

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a német egység napja alkalmából

Október 3-án a német egység napját ünnepelve nem csak az 1990-ben a hidegháború és a hatalmi politika következtében megosztott és fallal elválasztott európai nemzet 1990-es újra egyesülésére emlékezünk, hanem arra a pozitív szerepre is, amellyel a német nép a második világháború éveit követően hozzájárult az európai gondolat újjászületéséhez, a kontinens egységesedéséhez és erősödéséhez. Konrad Adenauer, Helmut Schmidt és Helmut Kohl a XX. század meghatározó politikusaiként írták be nevüket nemcsak Németország, hanem Európa történelmébe is.

Mulasztások és jogsértő gyakorlatok a sajátos nevelési igényű tanulók oktatáshoz való hozzáférésében - az ombudsman vizsgálati jelentése

Szakemberhiány, az iskolába való eljutás ellehetetlenülése, kézbesítőnek használt szülők – néhány példa az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók oktatáshoz és fejlesztéshez való hozzáféréséről lefolytatott ombudsmani vizsgálat megállapításai közül. Székely László ombudsman a konkrét ügyekben és rendszerszinten jelentkező alapjogi visszásságok megoldására mielőbbi intézkedéseket kezdeményezett az oktatásért felelős tárcánál és a fenntartó Klebelsberg Központnál.

Az alapvető jogok biztosa az óvodai ügyelet biztosításával kapcsolatos jogsértő gyakorlatról

Egy panaszügy vizsgálata során az alapjogi biztos megállapította, hogy egy sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó intézményben aggályos és jogsértő módon tartottak az iskolaival párhuzamosan „óvodai szünetet”, annak előkészítése, illetve megszervezése során pedig az alapvető jogi garanciákat is figyelmen kívül hagyták. Székely László ombudsman az érintett szülők, gyermekek jogainak védelmében a jogszerű gyakorlat helyreállítását kezdeményezte.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója levegőtisztaság-védelmi szempontból aggályosnak tartja a rendszeres, kötelező kéményellenőrzés választhatóvá tételét a családi házak esetében.

Az állam az egészséges környezethez és a testi-lelki egészséghez való alkotmányos alapjog érvényesülését többek között a környezet védelmét szolgáló közszolgáltatások kötelező igénybevételének előírásával is biztosítja. A szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a kommunális hulladékkezelés mellett ide tartozik a – mind a kül-, mind a beltéri levegőminőség védelmében alapvető fontosságú – kéményseprő-ipari szolgáltatás is. E tevékenység fontosságát a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény bevezető rendelkezései is hangsúlyozzák, többek között az emberi élet védelme, a levegőtisztaság védelme, az energiahatékonyság érdekében.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a Nyelvek Európai Napja alkalmából

Az Európa Tanács kezdeményezésére minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. A magyarországi nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként kiemelten fontosnak tartom ezt a napot, hiszen kontinensünk nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye Bulgária függetlenségének ünnepnapja alkalmából