SZAKMAI ÉLETRAJZ

Név: Dr. BÁNDI Gyula

Születési hely és idő: Budapest, 1955. július 14.

Képzettség:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam -és Jogtudományi Kar - 1978, diploma, "az állam és jogtudományok doktora", summa cum laude minősítéssel;
 • Magyar Tudományos Akadémia, Tudományos Minősítő Bizottság - 1990, az állam- és jogtudományok kandidátusa;
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Habilitációs Bizottság - 1998, "habilitált doktor" cím az Állam-és Jogtudomány tudományágban.
 • 2014: az MTA doktora

Nyelvtudás: angol nyelvből állami középfokú nyelvvizsga - előadási és tanulmányírási szint, francia nyelvből olvasási szint

Szakmai testületi tagság:

 • Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Környezettudományi Bizottság, tag 1994 - 2000, illetve 2014-
 • MTA Közigazgatástudományi Bizottság, tag 1992-2010
 • Környezeti Management és Jog Egyesület, elnök 1992-2012, 2012 óta örökös tiszteletbeli elnök
 • International Council of Environmental Law, tag 1991 óta
 • IUCN Commission of Environmental Law, tag 1991 óta
 • az Európai Jog c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2001 óta
 • a Magyar Jogász Egylet Környezetvédelmi Jogi Bizottságának elnöke 2003 – 2007 között
 • a Magyar Bioetikai Társaság alelnöke 2003-2005, elnöke 2005-2013
 • a Magyar Jogász Egylet Tudományos és Oktatási Bizottságának elnöke, 2004-2010, Tudományos Bizottságának elnöke 2010 - 2015
 • PPKE JÁK mellett működő Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karáért Kuratóriumának elnöke 2008 óta
 • PPKE JÁK Kari Habilitációs Bizottság elnöke 2002-2003, illetve 2010-2013 között
 • MTA Állam-és Jogtudományi Bizottság, tag 2011 –
 • az Országos Környezetvédelmi Tanács MTA elnöke által delegált tagja 2011-től, elnöke 2014-2016, 2016-2017 között alelnöke
 • Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának alelnöke, majd elnöke 2015-től
 •  Acta Humana emberi jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 2013-tól
 • Pro Futuro jogtudományi folyóirat tanácsadó testületének elnöke 2015-től
 • PPKE Állam-és Jogtudományi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke 2015-től
 • az MTA Közgyűlés választott képviselője 2016-tól

Szakmai elismerések, kitüntetések:

 • Pázmány Péter Felsőoktatási Díj (Pro Renovanda Culturae Közalapítvány), 2005
 • Szalay László Emlékérem (MJE) 2005
 • Pázmány Péter Emlékérem (PPKE JÁK), 2007
 • Az EU Környezetjog Jean Monnet Professzora, 2006-tól (EU Bizottság)
 • Igazgató, Jean Monnet Centre of Excellence (2010 óta)
 • Pázmány Péter Plakett (PPKE) 2010,
 • Justitia Regnorum Fundamentum Díj - ombudsmani díj (2013)
 • Környezetvédelmi életmű díj – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai elismerése (2016)
 • a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2016)

Jelenlegi beosztás:

 • tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar, Környezetjog és Versenyjog Tanszék
 • Doktori Iskola vezetője, PPKE Jog-és Államtudományi Doktori Iskola
 • c. egyetemi tanár, ELTE ÁJK
 • egyéni ügyvéd (2017. márciustól szüneteltetve)

Szakmai életrajz

 • 2003-2007. között dékán, PPKE JÁK
 • 1998. szeptember – folyamatos: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár - a környezetvédelmi jog, mint főtantárgy oktatásának megszervezése és oktatása
 • 1997. februártól – 2010. augusztus: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, részmunkaidős egyetemi docens, 2001-től egyetemi tanár - környezetvédelmi jog oktatása nappali tagozaton
 • 1995. júliustól  – folyamatos: Budapesti Ügyvédi Kamara (egyéni ügyvéd) környezetvédelmi jogi specializációval
 • 1992. júliustól 1998. januárig, Európai Rektori Konferencia (Genf), COPERNICUS Környezetvédelmi Jogi Nyári Egyetem Program, Tudományos igazgató - Nyári egyetemek szervezése
 • 1990 áprilistól – folyamatos:     „Eötvös Loránd" Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi kar, egyetemi docens, majd 1999. július 1-től egyetemi tanár, 2003. őszétől 2012. augusztusig részmunkaidős egyetemi tanár, 2012-től c. egyetemi tanár
 • 1991 – 1992: a Magyar Jogász Egylet főtitkára
 • 1983 – 1990: a Magyar Jogász Szövetség titkára, tudományos és nemzetközi kapcsolatok
 • 1978-1983: Gödöllői Agártudományi Egyetem, tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs

Szakmai és oktatói tapasztalatok (a fentieken túl):

 • 1992. szeptembertől folyamatosan ELTE Jogi Továbbképző Intézet a környezetvédelmi szakjogászképzés managere és előadója. Ugyanez a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetében 2000 óta
 • 1978 óta Budapesti Műszaki Egyetem, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Államigazgatási Főiskola, ELTE Természettudományi Kar, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Bajai Vízügyi Főiskola, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, illetve PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet jogi szakokleveles képzés (a felsorolt intézményekben az oktatás nem folyamatosan történik, hanem igény szerint, tehát változó a tényleges elfoglaltság) előadó

Publikációk:

                 www.mtmt.hu

 

Vagyonnyilatkozat:

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ezen az oldalon közzéteszi az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 9. §-a alapján, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes vagyonnyilatkozatainak oldalhű másolatát.
dr. Bándi Gyula vagyonnyilatkozatai: 2017 | 20182019 |

2017. február hó                       dr. Bándi Gyula