Vissza

Az ombudsman személyes egyeztetést javasol

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala a sajtóból értesült arról, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) köszönettel vette az intézmény átfogó ellenőrzését követő – a jogszerű működés megerősítésére tett - ombudsmani intézkedések hírét.  A biztos hivatala – miként a múltban, a jövőben is – maradéktalanul eleget kíván tenni a gazdálkodás rendjére, valamint a számvevőszékkel való együttműködésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek. Ennek megfelelően az ÁSZ által javasolt intézkedési tervek elkészültek, megtörtént a belső kontrollrendszer megerősítése. Minderről a számvevőszék a törvényes határidőn belül részletes tájékoztatást kap, ha majd a jelentése hivatalos formában is megérkezik a biztos hivatalába.

Háttérként érdemes utalni arra, hogy az ÁSZ a korábbi évek ellenőrzései során jogszerűnek találta az intézmény épületének felújítására szánt, kötelezettségvállalással lekötött pénzmaradvány könyvelését, amit most a jogszabályi környezet változatlansága ellenére kifogásolt.  Az Országgyűlés a zárszámadásról szóló, november 17-én elfogadott törvénnyel egyértelművé tette, hogy a Hivatal jogszerűen kívánja felhasználni a székházának évek óta szükséges renoválására elkülönített összeget.  Ennek azonban az az előfeltétele, hogy az állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelője hozzájáruljon a felújítás elvégzéséhez és biztosítsa annak még hiányzó anyagi fedezetét.                              

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának működése teljes körűen átlátható. Az   alapvető jogok biztosa azonban célravezetőbbnek látná, ha a pénzügy-szakmai kérdések egyeztetése  nem sajtóközlemények útján történne. Ezért – ahogyan azt már korábban is kezdeményezte - az esetlegesen még fennálló jogértelmezési különbségeket kész az ÁSZ elnökével személyes megbeszélésen megvitatni.