MUNKATÁRSAK

 

A Jövő Nemzedékek Szószólójának munkáját saját szakmai titkársága mellett egy, a Hivatal eltérő szervezeti egységéhez tartozó, az alapvető jogok biztosának stábjában dolgozó Környezetvédelmi Osztály munkatársai segítik, akik felett a Szószóló szakmai irányítási jogokat gyakorol. Az összesen 17 fős közösségben 15 jogász és egy vegyész illetve egy közgazdász végzettségű munaktárs dolgozik együtt.

Az alábbi ábra szemléleti a titkárság és a Környezetvédelmi Osztály elhelyezkedését a Hivatal szerkezetében.

 

dr. Sulyok Katalin (titkárságvezető) 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogászként 2012-ben, majd az ELTE TTK biológus BSc. szakán 2013-ban. Jogi mesterdiplomáját (LL.M.) a Harvard Law Schoolon szerezte 2016-ban, ahol Fulbright ösztöndíjjal és Sólyom László Ösztöndíjjal környezet- és energiajogot tanult. Az Oppenheim Ügyvédi Irodában töltött ügyvédjelölti évek után 2014 óta a jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettes munkatársa. Jelenleg az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének tanársegédje, PhD kutatási témája a nemzetközi és európai uniós környezetjogon belül a természettudományos érvek használata a környezeti tárgyú jogvitákban. További érdeklődési területei a környezet emberi jogi védelme, valamint a környezeti megfontolások érvényesülése más jogágakban.

 

dr. Martinez-Zemplén Anna  (NIFG titkára) (mb. titkárságvezető)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2000-ben, ezt követően pedig szakjogászi és környezeti management MSc diplomat szerzett.  Az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna ügyvédi irodánál töltött öt év után a GE Lighting and Appliances üzletágában volt környezet, egészség- és munkavédelmi jogász. A Hivatalhoz 2015-ben csatlakozott, itt elsősorban a Jövő Nemzedékek Szószólójának nemzetközi ügyeiért felelős, többek között az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival kapcsolatos témákért. A Hivatalban Martinez-Zemplén Anna látja el a titkársági koordinálását a Network of Institutions for Future Generations  (a Jövő Nemzedékek Védelméért Felelős Intézmények Hálózata, NIFG) nevet viselő nemzetközi szervezetnek, amely a jövő generációs érdekek intézményesült képviseletét ellátó 8 modell intézmény közötti együttműködését fogja össze.

 

dr. Agócs Ilona 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem első évfolyamán szerezte jogi diplomáját 2000-ben, majd Dél-Kelet Ázsiában, Indonéziában folytatta tanulmányait. Az épített környezet alakítása kapcsán felmerülő környezeti konfliktusok és a kulturális örökségvédelem témáival a kezdetektől foglalkozott, eleinte az államigazgatáson belül, az uniós csatlakozás során építésügyi ágazati kodifikációs feladatokat is ellátva. 2011-ben csatlakozott az akkori jövő nemzedékek országgyűlési biztosának csapatához, ahol előbbieken túl kiemelten foglalkozott a terület- és településrendezési tevékenységek alapjogi vetületeinek vizsgálatával. Két gyermek édesanyja.

 

dr. Fiala-Butora Erika 

2008-ben szerezte meg jogi diplomáját, amelyet 2010-ben mester fokozat követett a Közép-európai Egyetemen. Az egyetem elvégzése után egy nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott Budapesten, ahol energiajogra specializálódott, különösen villamos energiával, gázellátással és megújuló energiával kapcsolatos ügyekben vett részt. Ezt követően öt évet élt az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ügyvédi irodában és civil szervezetnél dolgozott. Több stratégiai peres eljárásban működött közre, véleményezte az akkori amerikai megújuló energiát előmozdítását célzó törvényjavaslatot. Szakmai érdeklődési területe a környezetjog, e területen belül pedig a klíma- és energiajog, valamint az örökségvédelem és a településrendezés.

 

Hargitai Katalin 

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, körforgásos gazdaság témakörökben, közigazgatási és civil szervezeteknél szerzett tapasztalattal rendelkező jogi szakokleveles közgazdász. 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében Jogi szakokleveles közgazdász végzettséget 1999-ben. Három éves, a Magyar Természetvédők Szövetségénél töltött kitérőt leszámítva az aktuálisan a környezetvédelemért felelős tárcánál dolgozott közgazdasági, majd környezetpolitikai, -stratégiai területeken 2019-ig. Szakterületét érintően részt vett többek között Prágában meg Bécsben a Joint Vienna Institut és a Világbank köztisztviselői képzésén, valamint a REC és a Velencei Egyetem fenntartható fejlődés képzésein. 2019-től a jövő nemzedékek érdekeit védő biztoshelyettes titkárságának munkatársa

 

dr. Gubek Nóra 

Környezetvédelmi szakjogász, 2000. évtől ügyvédként civil szervezetek és magánszemélyek jogi képviseletével, tanácsadással foglalkozott. Részt vett környezetvédelmi tárgyú törvénytervezetek véleményezésében, javaslatok kidolgozásában. A környezetvédelmi jog gyakorlati tapasztalatairól eseti tanulmányokat, sajtócikkeket írt, valamint a greenfo.hu internetes portál jogi rovatát vezette. A helyi környezet védelmét lakóhelye környezetvédelmi bizottságának tagjaként támogatja. 2019-től a jövő nemzedékek érdekeit védő biztoshelyettes titkárságának munkatársa.

 

dr. Krómer István 

1982-ben az ELTE TTK vegyész szakon szerzett diplomát. 1990-ig az MTA Izotópkutató Intézetében szerves kémiai kutatóként dolgozott és egyetemi doktori fokozatot szerzett. Később az Országos Közegészségügyi Intézetben környezetvédelmi analitikával foglalkozott. majd kormányzati főtisztviselőként is dolgozott. 2007-ig a Heti Ökopol elektronikus lap szerkesztője. 2008-tól a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Stratégiai Főosztályának, 2012-től a jövő nemzedékek biztoshelyettese titkárságának munkatársa.

 

dr. Pump Judit 

1985-ben szerzett jogi diplomát, környezetvédelmi szakjogász. Az évek során különböző szervezeti keretek között szerzett sokrétű hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatot a jogalkalmazás és a jogalkotás terén is. Környezetvédelmi elköteleződése 1986-ra nyúlik vissza. Kutatói és oktatói munkássága is több évtizedes a környezetjog és a fogyasztóvédelem területén.  PhD-ját a víz- és hulladékos közszolgáltatások fenntarthatóságáról írta. Munkáiban kiemelt szerepet kap a különböző szakmai területek érdekeinek összehangolása, valamint az érintettek közötti párbeszéd, a döntéshozatal és azok feltételei. 2013 óta dolgozik a jövő nemzedékek érdekeit védő biztoshelyettes mellett.

 

Somlai Judit

1979-ben az ELTE BTK-n szerzett diplomát. Tizenhárom éves oktatói tevékenységét követően a Nemzetgazdasági Minisztériumban illetve a Magyar Energia Hivatalban dolgozott irodavezetőként. 2011-től az Országgyűlés tanácsadó, érdekegyeztető szerveként működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkárságának munkatársa. 2014-óta a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes mellett dolgozik, ahol a Titkárság munkájának összehangolásával, valamint konferenciák, fórumok, műhelybeszélgetések szervezésével foglalkozik.

 

dr. Szamek Gabriella 

2014-ben végzett az ELTE jogi karán. Ebben az évben kezdte meg PhD tanulmányait, melyen 2017 szeptemberében abszolutóriumot szerzett. Tanulmányai során 2 félévet tanult a Heidelbergi Egyetem jogi karán, Németországban. Szakmai gyakorlatát az Országos Atomenergia Hivatalban töltötte, dolgozott az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézetében, illetve jelenleg is az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének egyik megbízott oktatója, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem egyik óraadó tanára a Titkárságon végzett munka mellett. Szakmai érdeklődési területe a környezetjog, e területen belül is a klíma és energiajog, továbbá a közigazgatási jog és a környezetjog kapcsolata, a környezetigazgatás.

 

A Titkárság munkatársai közül tartósan távol vannak: dr. Debisso Kinga.

 

Hatósági és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának munkatársai:

dr. Somosi György (főosztályvezető-helyettes)

dr. Bódis Cecília 

dr. Friedrich Ábel 

dr. Garaguly István 

dr. Herke Miklós 

dr. Litkey Orsolya 

dr. Vida Éva

 

dr. Kéri Szilvia (tartósan távol)

dr. Szecskó-Tóth Zsuzsa  (tartósan távol)