III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója

Az AJBH költségvetése 2004. évtől megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán.

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán  (adatok 2004. évtől).

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán (adatok 2004. évtől).

3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az AJBH-nál nem alapfeladat ellátására fordított kifizetés nem volt.

Hírek Hírek

Vissza

Projekt

 

EKOP projekt

A VÁTI az EKOP-1.1.9-10-2011-0001 jelű, az OBH által benyújtott projektjavaslatát a 2011. június 13-án kelt levelében támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatott projekt neve: Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és adatbázis alapú nyilvántartásainak fejlesztése.

A megállapított támogatási összeg: 84.521.245 forint.

A támogatási szerződés 2011. november 21.-i dátummal megkötésére került.
A projekt végrehajtása 2013.03.31-én lezárult.

>> Sajtóközlemény a projekt megkezdéséről<<

>> Projektet záró közlemény <<