III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója

Az AJBH költségvetése 2004. évtől megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán.

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán  (adatok 2004. évtől).

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán (adatok 2004. évtől).

3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az AJBH-nál nem alapfeladat ellátására fordított kifizetés nem volt.

Hírek Hírek

Vissza

Plakát a pszichiátriákon kezeltek jogairól

Sérti a sürgősségi gyógykezelés alá vont emberek tisztességes eljáráshoz  való jogát, hogy nincs olyan tájékoztató anyag, amit  a pszicho-szociális fogyatékossággal élők  is értenek és értelmezhetnek, és ez akadályozza az érintettek jogorvoslati jogának érvényesítését,  egyúttal ellentétes a  Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) 14. cikkével, valamint a 2. cikkben meghatározott ésszerű alkalmazkodás követelményével. Ezt az alapvető jogok biztosa állapította meg az AJB-305/2017. számú jelentésében, amelyben felkérte az Integrált Jogvédelmi Szolgálat főigazgatóját, intézkedjen arról, hogy a „Tájékoztató a pszichiátriai betegek jogairól” című 2014-es kiadványuk a pszicho-szociális fogyatékossággal élők számára érthető, egyszerűsített tartalommal is elkészüljön.

Az ajánlás megvalósítása érdekében munkacsoport alakult, amelyben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala mellett az Integrált Jogvédelmi Szolgálat, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Lélekben Otthon Alapítvány vett részt. A munkacsoport a tájékoztatást három formában képzelte el: egy minimális, a legfontosabb kérdéseket nagyon röviden és érthető módon tárgyaló, oldalanként letéphető tájékoztató tömb formájában, amit a pszichiátrián kezelteknek fogalmaznak meg; továbbá egy már kissé bővített adattartalommal készülő, akár a beteg hozzátartozóinak is segítséget nyújtó plakáttal; és a jelenleg is létező,  „Tájékoztató a pszichiátriai betegek jogairól” című 2014-es kiadvány átdolgozása útján. A munkafolyamat a „plakát” verzió ügyében lezárult. A minden résztvevő szervezet által jóváhagyott verziót az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 200 példányban készítette el, a plakátokat a betegjogi képviselők hamarosan megkapják, hogy kihelyezhessék azokat a működési területükhöz tartozó pszichiátriai akut osztályokon.

A plakát megtekinthető és letölthető itt