III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója

Az AJBH költségvetése 2004. évtől megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán.

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán  (adatok 2004. évtől).

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán (adatok 2004. évtől).

3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az AJBH-nál nem alapfeladat ellátására fordított kifizetés nem volt.

Hírek Hírek

Vissza

Erkölcs és jog szakmai konferencia – a Kúria tanácskozásán vett részt az Alapvető Jogok Biztosa és két helyettese

Erkölcs és jog címmel rendezett szakmai konferenciát a Kúria a 2020-as budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan 2019. október 2-án.

A tanácskozáson részt vett dr. Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.

A konferenciát dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg, ezután elsőként Az erkölcs és a jog kapcsolatának elméleti alapjai című szekció keretében dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és prof. dr. Harmathy Attila, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritusa, az MTA köztestületi tagjának előadásait hallgathatták meg a vendégek. Ezt követően A jogalkotás erkölcsi megalapozottsága címmel dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és prof. dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára, majd Az erkölcs szerepe a jogalkalmazásban címet viselő szekcióban Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija és prof. dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja beszélt. A konferenciát összegzés zárta.