III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója

Az AJBH költségvetése 2004. évtől megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán.

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán  (adatok 2004. évtől).

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve megtalálható a Magyar Államkincstár honlapjának
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_intezmenyi_#
oldalán (adatok 2004. évtől).

3. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az AJBH-nál nem alapfeladat ellátására fordított kifizetés nem volt.

Hírek Hírek

Vissza

A Magyarországon élő nemzetiségek nemzeti és nemzetközi jogi védelme 2013-2019

A nemzeti és a nemzetközi jog szinergiái a nemzetiségek védelme terén – a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes tevékenysége az Alapvető jogok Biztosának Hivatala keretében 

A biztoshelyettes hat éves mandátumának összegzése

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2013 és 2019 közötti tevékenysége során a nemzetiségi jogok érvényesítésével kapcsolatban számos olyan ügyben hallatta hangját, amelyekben nem csak az Alaptörvényre és a nemzeti jogszabályi előírásokra hivatkozva lépett fel a nemzetiségi közösségek jogainak védelme érdekében, hanem felhívta a figyelmet az aggályos jogalkalmazási gyakorlatok és jelenségek nemzetközi jogi vonatkozásaira, az érintett emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmények rendelkezéseire, illetve az ezek betartását ellenőrző nemzetközi testületek által elfogadott dokumentumokra, ajánlásokra is.

Az angol nyelvű e-book letölthető itt.