Vissza

Ünnepi rendezvény az ombudsman hivatalában az Aarhusi Egyezmény elfogadásán

Cím
Ünnepi rendezvény az ombudsman hivatalában az Aarhusi Egyezmény elfogadásán
Részletek

Ünnepi rendezvény az ombudsman hivatalában az Aarhusi Egyezmény elfogadásának 20. évfordulóján

 

Az egészséges környezethez való alapjog érvényesítését is elősegítő részvételi demokrácia alapdokumentuma, az Aarhusi Egyezmény létrejöttének huszadik évfordulója alkalmából a Környezeti Management és Jog Egyesülettel (EMLA) közösen ünnepi emlékkonferenciát rendezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A rendezvényt az Európai Unió LIFE programja és az International Visegrad Fund támogatta.

 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága égisze alatt 1998-ban elfogadott Aarhusi Egyezmény 2001-ben lépett hatályba, Magyarországon is abban az évben foglalták törvénybe és hirdették ki. Az Egyezmény egyebek között kimondja, hogy „…valamennyi Fél garantálja a nyilvánosság számára a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételéhez és az igazságszolgáltatás igénybe vételéhez a környezetvédelmi ügyekben”.

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában tartott ünnepi rendezvény előadói áttekintették az Egyezményben foglalt garanciák hazai érvényesülését. Az előadók közül többen - közöttük a megnyitóbeszédet mondó Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója is - a szerződés előmunkálatainak egykori résztvevőiként tekintettek vissza az Egyezmény kidolgozásának folyamatára. Méltatták az államok és a polgárok elkötelezettségét és kiállását az életünk alapját biztosító környezeti feltételek megvédése, valamint az állami és civil társadalom közötti együttműködés jelentősége mellett. Elhangzott, hogy a mérföldkőnek számító Egyezmény szerint elengedhetetlen a közérdekű környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása, mert csak ezek birtokában képesek a polgárok nemcsak jogaikat érvényesítve, hanem kötelességüket is teljesítve fellépni a környezet és természet védelméért. Ez összhangban áll a magyar Alaptörvény előírásaival, amely az állam és mindenki kötelességévé teszi a nemzet természeti és kulturális örökségének megvédését, fenntartását, és a jövő nemzedékek számára való megőrzését.

 

Bögös Fruzsina az Aarhusi Egyezmény Megfelelőségi Bizottságának tagjaként ismertette a bizottsági döntésekben megfogalmazódó elvárásokat, és saját tapasztalata alapján közigazgatási bíróként foglalta össze, milyen döntési dilemmákkal szembesülnek a bírák az Aarhusi Egyezmény végrehajtása során.

 

Az EMLA munkatársai bemutatták a Justice and Environment (J&E) hálózat részeként 11 európai uniós tagországban folytatott, a környezeti jogorvoslathoz való jog érvényesülését vizsgáló kutatásaik eredményeit. A környezetjogi képzésként is szolgáló rendezvény részvevői, hozzászólói hangsúlyozták, hogy az állampolgárok döntéshozatalba való bevonása előmozdítja a megalapozott döntéshozatalt, ahogy azt az Egyezmény preambuluma is kiemeli. Ezért szükség van a környezet- és természetvédő civil szervezetek működését nehezítő feltételek feloldására és arra, hogy a társadalom tagjai megkapják a szükséges tájékoztatást, felkészítést a részvételi lehetőségről és módjáról.

 

 

 

Kezdő dátum
2018.11.21. 9:00
Vég dátum
2018.11.21. 16:30
Típus
esemény fotó 2018