70 éves az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

70 éves az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948. december 10-én hirdette ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. A 2018-as esztendőben kerül sor a Nyilatkozat elfogadásának 70. évfordulójára.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata - képekkel illusztrált változat

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata - jelnyelvi változat

Tanulmányok az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére

A Nyilatkozatnak az emberek mindennapi életétét is meghatározó fontosságának hangsúlyozása érdekében az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága 2017. december 10-én egy évig tartó kampányt indított, amely az évforduló megünneplésének alkalmával zárul majd. A kampánynak három fő célja van: promóció, bevonás és reflexió. Cél, hogy az emberek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra világszerte; promótálva a Nyilatkozat azon fő vívmányát, hogy minden egyes embert ugyanazon alapvető jogokkal ruházza fel; és ösztönözve a további közös gondolkodást arra vonatkozóan, hogy milyen módokon állhatunk ki a mindennapokban e jogokért.

A Nyilatkozat mindannyiunkat hatalommal ruház fel: mindenkit ugyanazon méltósággal és egyenértékűként kezel. Megerősíti, hogy az állam alapvető feladata az életszínvonal előmozdítása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb szabadságban gyakorolhassuk méltóságunkat és egyenlőségünket.

Az emberi jogok mindannyiunk számára mindennapi relevanciával bírnak. Az emberi jogok magukban foglalják a félelemtől és a szükségtől való szabadságot, a szólás szabadságát, az egészséghez és az oktatáshoz való jogunkat; és a gazdasági és társadalmi igazságosság előmozdítását szolgáló intézkedésekből fakadó előnyök élvezetét.

A mi közös emberi mivoltunk ezeken az egyetemes értékeken alapul. Összekapcsolódunk egymással. Ezek a közös emberi jogok, az egymással való szolidaritás és az emberi jogokért való felelősségvállalás aktusa az, ami összeköt minket közös bolygónkon.

Az egyenlőség, az igazságosság és a szabadság megakadályozza az erőszakot és fenntartja a békét. Az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a viták rendezésére irányuló, szilárd, pártatlan jogállam a fejlődés és a béke legfontosabb eleme.

Mindahányszor az emberiség értékeit figyelmen kívül hagyják, mi mindannyian kerülünk nagyobb veszélybe. Keresztúthoz érkeztünk. A gyűlöletből és a kizsákmányolásból profitálni kívánó embereknek az emberi jogokkal szembeni támadása a szabadságot és egyenlőséget mossa alá, mind helyi, mind pedig globális szinten. Ennek ellen lehet – ellen kell – állni.

Ki kell állnunk a jogainkért és a mások jogaiért. Mindannyian ki tudunk állni. Mindannyian képesek vagyunk lépéseket tenni a mindennapi életünkben, fenntartva azokat a jogokat, amelyek mindahányunkat védenek, és ezzel előrelendítik az emberiség nagy családját.

Az évforduló tematikus honlapja ide kattintva érhető el

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is örömmel csatlakozik a 70. évforduló megünnepléséhez, ennek keretében pedig az alábbi pályázatokat írja ki:

Pályázat felsőfokú-, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók számára