A hátrányos megkülönböztetés kivizsgálása iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  • A kérelmező nevét és lakóhelyét (levelezési címét)
  • A bepanaszolt (sérelmet okozó) szerv, személy nevét és címét
  • A sérelem bekövetkezésének időpontját
  • A sérelmezett intézkedés, magatartás pontos leírását, a körülmények részletes ismertetésével
  • Milyen okból (milyen védett tulajdonsága miatt) érte a sérelem
  • Az ügyben indított-e bíróság, vagy más hatóság előtt eljárást
  • A hatósági eljárás lefolytatására irányuló határozott kérelmet

A hatóság eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében tolmácsot, illetve jelnyelvi tolmácsot biztosít. A nyelvhasználatra, és a jeltolmács közreműködésére vonatkozó igényt a kérelemben kell rögzíteni.

<< vissza az Ügyindításhoz