Az alapvető jogok biztosa határozatának bírósági felülvizsgálata a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala - Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság címére kézbesített kérelemmel kezdeményezhető.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett – ideértve az ügyfél jogi képviselőjét is – a kereseti kérelmet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével a hivatal ajbh.hu honlapjáról letölthető

speciális formanyomtatványon (AJBH K01)

köteles benyújtani az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Hivatali Kapuján (KRID: 420418398) keresztül.

A Fővárosi Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

<< vissza az Ügyindításhoz