Az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt.

Az alapvető jogok biztosának eljárásában – az alapvető jogok biztosa határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem kivételével – minden beadvány benyújtható e-Papíron.


A Hivatal KRID azonosítója: 420418398.

 

<< vissza az Ügyindításhoz