EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Milyen döntéseket hozhat az alapvető jogok biztosa?

Az alapvető jogok biztosának Ebktv. alapján folytatott közigazgatási hatósági eljárást befejező döntései a következők lehetnek:

  • kérelmet visszautasító végzés: ha az eljárás törvényben meghatározott feltételei hiányoznak (pl. nem diszkriminációs ügyről van szó; a bepanaszoltra nem terjed ki az Ebktv. hatálya; a kérelem idő előtti vagy elkésett; az ügyet hatóság vagy bíróság már elbírálta)
  • eljárást megszüntető végzés: pl. ha a kérelmet vissza kellett volna utasítani; ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott vagy kérelmét visszavonta;
  • egyezséget jóváhagyó határozat: ha az ügyfelek között egyezség jött létre, amely megfelel az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak, kiterjed a teljesítési határidőre, valamint az eljárási költség viselésére is, és az ügyfelek az egyezség jóváhagyását és határozatba foglalását kérik. A határozatba foglalt egyezség közigazgatási úton végrehajtható.
  • jogsértést megállapító határozat: ha az eljárás eredményeként megállapítható, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét
  • kérelmet elutasító határozat: ha az eljárás eredményeként nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A jogsértés megállapítása esetén a következő szankciók alkalmazhatók a jogsértővel szemben:

  • a jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése;
  • a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltása;
  • a jogsértést megállapító, véglegessé vált határozat nyilvános közzététele a  jogsértő közérdekből nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon;
  • bírság kiszabása ötvenezertől hatmillió forintig terjedő összegben;
  • külön törvényben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása.

Az alapvető jogok biztosának eljárásáért illetéket vagy szolgáltatási díjat nem kell fizetni, a kérelmező a kérelem elutasítása esetén is csak akkor kötelezhető az eljárási költségek viselésére, ha a rosszhiszeműsége az eljárásban megállapításra került (Ebktv. 16. § (4) bekezdés).

EBFF Menü EBFF Menü

Az alapvető jogok biztosának közigazgatási hatósági eljárása az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján

MILYEN ÜGYEKBEN JÁR EL AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA?

MILYEN ELJÁRÁST FOLYTAT LE AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA?

KÉRELEM BENYÚJTÁSA

JOGORVOSLAT

JOGSZABÁLYOK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK

JOGESETEK

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS

NYILVÁNOS HATÁROZATOK

KAPCSOLAT