Az Equinet munkaanyaga az egyenlő bánásmód érvényesítéséért felelős szervezetek szabványainak kidolgozására

Európai, majd nemzeti szinten alkalmazható standardok kidolgozását kezdeményezte az Equinet, az európai esélyegyenlőségi szervek hálózata. A 34 országban működő 46 tagszervezet teljes tevékenységével vagy tevékenységének egyik elemeként, de sokhelyütt eltérő felhatalmazásokkal, jogkörökkel és eszközökkel lép fel a hátrányos megkülönböztetés különféle formái ellen.   Magyarországot az Equinetben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviseli.

Az Equinet – a hálózat tagjainak együttműködésével – olyan normák kidolgozását ösztönzi, amelyek garantálják az egyenlő bánásmód elősegítésére Európai Uniós irányelvek alapján létrehozott szervek hatékony működését. A továbbiakban olyan standardokat kell elfogadni és elfogadtatni, amelyek az Európai Uniós irányelvekre alapozva tartalmazzák az egyenlő bánásmód érvényesítéséért felelős szervezetek önállóságát, eredményes tevékenységének feltételeit, anyagi, személyi erőforrásait, kijelölik ezen szervezetek helyét egy szélesebb intézményi rendszerben és megadják a számukra a fellépésükhöz szükséges hatásköröket, valamint annak lehetőségét, hogy a hátrányos megkülönböztetés szenvedő alanyai, áldozatai akadályoktól mentesen hozzáférhessenek az egyenlő bánásmód elvét érvényesítő intézményekhez.

A standardok révén a diszkriminációval szemben fellépő nemzeti szervezetek akár a kormányaikkal folytatódó tárgyalásokon, akár az esélyegyenlőséget előmozdító munkájukban az európai szintű - az Uniós irányelvekben megfogalmazott minimális garanciákat konkrét tartalommal kitöltő  -  szabványokra támaszkodva tudják majd meghatározni a helyüket, fellépésük eszközeit és módszereit.

Mindezekről az Equinet részletes munkaanyagot állított össze, amely itt olvasható.